Dagens poliser ska tydligen inte endast ha i uppdrag att bekämpa brottslighet, de ska också bekänna sig till politiskt korrekta doktriner om mångkultur, feminism och homosex. När homosexlobbyns så kallade pride-festival nu går av stapeln är uniformerade bögpoliser närvarande, samtidigt som Rikspolisstyrelsen under spektaklet arrangerar ett europeiskt gaypolissymposium med representanter i regeringen.

Sedan 2002 har anställda inom Polismyndigheten i Stockholm närvarat i polisunformer vid pride-festivalen. Kanske chockar detta många, som trott att polisväsendet ska vara neutralt och ägna sig åt att bekämpa brottslighet istället för att ta ställning i politiska frågor. Men enligt polisen är detta inget konstigt. Redan nu tvingas 6 000 polisanställda genomgå en så kallad utbildning i HBT-kunskap, samtidigt som ”hatbrott” är prioriterade brott.

– De [bögpoliserna under festivalen] har om möjligt ökat populariteten bland åskådarna och visat på att polisen aktivt tar ställning i frågor om diskriminering, hatbrott och homofobi. I år hoppas vi att fler deltagare från andra delar av landet skall få tillstånd att delta i paraden i uniform, ett beslut som varje enskild länspolismästare tar, skriver Rikspolisstyrelsen på sin hemsida.

Givetvis har landets korrumperade länspolismästare inga problem att ta sådana beslut, eftersom det ger dem en ytterliggare skjuts i karriären. Stockholms länspolismästare, Carin Götblad, var till och med invigningstalare vid pride-spektaklet förra året.

Götblad är även talare nu då Rikspolisstyrelsen i anknytning till pride-festivalen arrangerar ett gaypolissymposium i Stockholm för 150-200 polisanställda från nio europeiska länder. Andra föredragshållare är statsråden Mona Sahlin och Jens Orback, konstpedagogen Anders Karnell från Moderna Museet, HomO Hans Ytterberg samt några utländska bögpoliser.

Enligt Rikspolisstyrelsen är syftet med detta att ”att öka kunskapen om HBT-frågor (Homo- Bi- och Transfrågor) inom polisen i Europa, skapa nätverk länderna emellan och utbyta erfarenheter.”

– Gaypolissymposiet är ett utmärkt tillfälle att skapa kontakter för nätverk, såväl inom Sverige som ut i Europa och Norden. Vår förhoppning är att bland annat kunna starta upp ett europeiskt samarbete i HBT-frågor inom polisen, kanske rent av en nordisk gaypolisförening!, skriver Rikspolisstyrelsen.

Symposiet i Stockholm är det tredje av detta slag. Det första Europeiska gaypolissymposiet hölls i Amsterdam år 2004. Då bildades även det Europeiska gaypolisnätverket. Året därpå arrangerades symposiet i London.

Läs även om de brandmän som INTE ville vara homosexlobbyns stjärtgossar.


  • Publicerad:
    2006-08-03 00:00