Dagens datum 19 september: Denna dag föddes den omåttligt populäre danske tecknaren, satirikern och skådespelaren Robert Storm P. Långt efter hans död framkom uppgifter om hur han varit medlem i NS-Tysklands propagandaorganisation för Norden, Nordische Gesellschaft.

20130919_storm8

Robert Storm Petersen (Storm P.) föddes den 19 september 1882 i Valby, som son till en slaktare. Han gick senare i lära som slaktare hos sin far. Men den unga Petersen visade tidigt att han hade anlag för både teckning och skådespeleri. Han fick anställning på Extra Bladet 1900 som satirtecknare, började 1905 med skådespeleri på Casino och Dagmarteatern. Han började även så smått att skriva kriminalhistorier och fick titeln ”den danske Sherlock Holmes”. Då stumfilmen gjorde sitt intåg vaknade hans intresse för denna konstform och han medverkade i hela 30 stycken.

Från 1930-1933 verkade han på den kungliga teatern, men gick efter detta aldrig upp på scenen igen. Det var som tecknare och författare han ville leva, men det fanns också en dröm om att bli konstnär inom måleriet. Han gifte sig två gånger men efterlämnade sig inga barn.

Hans små illustrationer med text som publicerades i Berglingske aftenavis blev vida kända. Här är några exempel på bildtexterna, som var roande för läsaren men också värda en reflektion:

Det är en galen värld vi lever i.
Den är, som den alltid har varit – det är vi, som är galna!
Livet är en gåta. Lösningen finns på baksidan.

I oktober 2008, när en musikstuderande under ett specialarbete fann uppgifter om att Storm P fanns uppskriven på en lista över medlemmar i Nordiska Sällskapet (Nordische Gesellschaft), slogs detta upp stort i tidningarnas löpsedlar. Han var medlem mellan 1937-1944 och betalade föreningens högsta medlemsavgift på 100 kr. Vad gjorde den folkkäre humoristen Pedersen på en sådan lista? Den frågan stod experter nu i kö för att komma med en förklaring på. Var det kanske ett sätt för att bli exponerad på den tyska marknaden, för att på så sätt kunna sälja sina teckningar, eller var det på mer ideologiska grunder?

Denna information var dock inte helt ny, för redan 1945 publicerade tidningen Information dessa uppgifter när man på omvägar kommit över denna lista. Tidningen nämnde också att den radikale stats- och utrikesministern Erik Scavenius (1877-1962) var med på samma lista. Men efter detta läckte det inte ut några nya uppgifter i denna fråga, och listan finns nu på Riksarkivet, där det kan vara väldigt svårt att få tillgång till den.

Vi på redaktionen vill gärna bidra till två möjligheter varför Storm P stod med på Nordisk Sällskaps lista:

1. Storm P. var personlig vän med en annan av dåtidens stora skådespelare Christian Arhoff (1893-1973), de uppträdde tillsammans under perioden 1921-30 och utgjorde det populära paret ”Storm og Stille”. Christian Arhoff var medlem i nationalsocialistiska DNSAP och föll efter kriget i onåd under ett antal år.

2. Enligt Weilbachs konstnärslexikon deltog han tillsammans med Vilhelm Wanscher (1875-1961) på konstresor till Italien 1934. Wanscher var konsthistoriker och professor med förkärlek för tysk och italiensk kultur. Han tog heller aldrig tydligt avstånd från nationalsocialismen och detta kostade honom alla sina poster efter kriget.

Det kan alltså ha varit vänner som haft samma intresse som Storm P. som gjort honom uppmärksam på att här fanns en ideologi som var värd att stödja. Nordiska Sällskapet grundades redan 1921, men övertogs 1933 av Alfred Rosenberg. Danska författare som Svend Borberg och Erik Bertelsen deltog även de i sällskapets verksamhet. Den 2 juni 1934 blev gauleitern i Schleswig-Holstein utnämnd till ordförande. I Storrådet satt folk som Heinrich Himmler och Walter Darré. Det var sällskapets avsikt att sörja för en tät kontakt mellan Tyskland och Norden och man såg helst att alla nordisk germanska strävanden fann deras centrum i Sällskapet, som det heter i deras tre huvudmål.

Robert Storm Petersen avled den 6 mars 1949. Idag finns många av hans originalteckningar på Storm P.-Museet på Frederiksberg i Köpenhamn som öppnade 1977.

20130919_storm1

20130919_storm2

20130919_storm3

20130919_storm4

20130919_storm5

20130919_storm6

20130919_storm7

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-09-19.


  • Publicerad:
    2017-09-19 00:03