Under 2012 kommer Röda Korset medverka i kampanjen Nollrasism tillsammans med TV4. Kampanjen innefattar flera moment, däribland en skolturné till olika högstadieskolor.

Kampanjen ”Nollrasism” som tidigare har drivits av TV4 kommer nästa år att ske i samarbete med Röda Korset. Röda Korsets Ungdomsförbund, Rkuf, publicerade nyligen nyheten på sin hemsida:

Tillsammans med TV4 kommer Svenska Röda Korset 2012 driva kampanjen Nollrasism. Det är 14e året i rad men den är tyvärr lika aktuell som någonsin tidigare. I år kommer även vi i Röda Korsets Ungdomsförbund att delta på olika sätt. Exakt vad som kommer att hända kommer att börja ge sig i början av nästa år, men håll i hatten för Ungdomsförbundet är redo!

Kampanjen med TV4 kommer att innefatta en skolturné på olika högstadieskolor under januari och februari. Där ska eleverna få möjlighet att träna bort sina ”fördomar”. Leo Razzak, känd föredragshållare med inriktning på integration och mångfald, deltar under skolturnén. På sin blogg berättar han om uppdraget:

Röda Korset och TV4, startar denna höst ett unikt samhällsprojekt. Visionen är ett Sverige utan rasism. Projektet handlar om att genom upplysning, diskussion och handling bryta de fördomar som vi vet så ofta är grunden till rasism och främlings- fientlighet.

Kärnan i projektet är framtagandet av en fotobok, som består av bilder tagna av just Sveriges åttondeklassare kring temat Att bryta fördomar. Med ungdomarnas egna fotografiska tolkningar skapar vi en alldeles unik fotobok och kring denna bygger vi en mängd aktiviteter och hela projektet kommer att följas av TV4.

Röda Korset en välgörenhetsorganisation?
Att en förment välgörenhetsorganisation som Röda Korset kvalificerar sig som TV4:s kampanjpartner finner sin förklaring av uppenbara skäl. Till att börja med går det att anta att Röda Korset, genom sitt rykte om att hjälpa utsatta människor, ger TV4 ett moraliskt alibi.

Både Röda Korset och dess ungdomsförbund tar, trots påstådd politisk neutralitet, ställning i politiska frågor. Detta är något som blir särskilt tydligt när organisationen driver opinion i asylfrågor. På Rkufs hemsida går det exempelvis att följa kampanjen ”Ta emot ensamkommande flyktingbarn i alla kommuner!”

Kampanjen listar ”gröna” och ”röda” kommuner där grön kommun betyder att det finns ett boende för asylsökande ungdomar och rött betyder att det saknas ett sådant boende. Ansvariga politiker blir listade för att kunna bli kontaktade av kampanjens anhängare.


Centerpartiledaren Annie Lööfs hemkommun Värnamo saknar enligt listan från Rkuf boende för ensamkommande. Ansvarig i Värnamo enligt listan är hennes egna pappa, centerpartisten Hans-Göran Johansson.

TV4 ljuger
Kampanjen från TV4 och Röda Korset kommer inte att avspegla verkligheten som den ser ut. Den kommer inte att uppmuntra en fri diskussion eller ge ökade perspektiv. Syftet är uppenbarligen det motsatta, att tvinga in människor i ett enkelspårigt tänkande och att skuldbelägga alla som tänker utanför dessa ramar med anklagelser om rasism. Metoden handlar om att framkalla vissa beteenden genom psykologisk manipulation. Genom att använda värdeladdade begrepp stimuleras en reaktion i hjärnan som gör att många anpassar sitt beteende och även tänkande till det som anses politiskt korrekt.

Den politiskt korrekta föreställningsvärlden kryllar av genuina fördomar. Världen ska beskrivas så att den passar det som anses politiskt korrekt. När något inte bekräftar bilden så ska det skuldbeläggas eller förnekas. Många lider just för att de tvingas leva i ett mångkulturellt samhälle. Detta vill inte TV4 kännas vid. Många av de ”fördomar” som kan komma att angripas i kampanjen Nollrasism är i själva verket frågan om insikter som baserar sig på livserfarenheter. Sådana insikter erhåller människor som klarar av att analysera sin omvärld utifrån konkreta utgångspunkter. Psykologisk manipulation med hets och mångkulturell propaganda från TV4 kommer inte att gynna en sådan analytisk förmåga.


  • Publicerad:
    2011-12-07 00:00