ABSURDISTAN. I Lund har de styrande partierna beslutat att under de närmaste åren köpa in 300 nyproducerade bostadsrätter vilka kommer att öronmärkas till nyanlända ”flyktingar”. Beslutet har fått både ris och ros från övriga partier.

I Lund i Skåne har de styrande rödgröna partierna beslutat att ge en mäklarfirma i uppdrag att leta fram 300 lägenheter till nyanlända främlingar under de närmaste åren. En budget på 75 miljoner kronor har satts, en summa som tjänstemännen anser vara rimlig för ändamålet, där direktiven är att endast fokusera på nyproducerade lägenheter. Politikerna menar på att de tidigare har sett en positiv integrationseffekt när olika grupper blandas i nya bostadsrättsområden. Finansieringen till detta kommer från skattebetalarna som i sin tur får lämna plats på bostadsmarknaden samtidigt som bostadspriserna höjs.

— Lagen säger att vi ska ta ansvar för flyktingmottagning. Lund har smitit från notan väldigt länge, medan en rad kommuner runt oss solidariskt tagit emot. Det är hög tid att även Lund gör sitt, säger kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Anders Almgren.

Liberalerna var avvaktande när förslaget togs upp för första gången i höstas på socialnämndens myndighetsutskott. I måndags var Liberalernas företrädare Inger Tolsved Rosenkvist också den enda som röstade nej när ett köp av tre lägenheter för sammanlagt 4,3 miljoner klubbades igenom i servicenämndens arbetsutskott.

— För oss är det en viktig signal att skicka att hårt arbete lönar sig. Vilka signaler skickar man till grannarna? Du måste jobba, spara och ligga i, medan andra bara behöver flytta in, säger Tolsved Rosenkvist.

Philip Sandberg från Liberalerna har protesterat sedan första början när denna ”lösning” presenterades på ”Lundauppropet” gällande den akuta bristen på bostäder till nyanlända ”flyktingar”.

— Vi har över 60 000 personer som står i den kommunala bostadskön. Det är bekymmersamt när man vänder sig till en viss grupp och låter dem flytta in i nyproducerade bostadsrätter. Det är inte rätt signaler vare sig mot den som är nyanländ, eller mot samhället i stort, säger Sandberg idag.

Likaså Sverigedemokraterna är väldigt kritiska till beslutet och pekar på att detta redan gjorts i flera andra kommuner, däribland i Malmö med oönskat resultat. De menar även på att det ”mångkulturella haveriet” har spårat ur och varnar att Lund nu riskerar samma öde som sin grannkommun Malmö.

Källor:
Lunds kommun planerar att köpa bostadsrätter för nyanlända för 75 miljoner
Fel av kommunen att köpa bostadsrätter till ”nyanlända”


  • Publicerad:
    2017-05-09 12:30