På få platser i världen är det vita motståndet så kompakt, välorganiserat och radikalt som i Ryssland. Tyvärr så försöker en del pseudonationalistiska aktörer att utnyttja det ryska folkets patriotism och rasmedvetenhet för egen vinning. En av dessa aktörer är partiet Rodina.

Problemet med låga födelsetal plågar som bekant samtliga vita nationer. Men medan våra förrädiska regimer i väst ser lösningen i att öppna gränserna åt ytterligare några miljoner afrikaner, araber och asiater som hux flux förväntas bli tyskar, svenskar eller engelsmän över natten, så är tongångarna annorlunda i Ryssland. Där presenterades nyligen ett förslag som syftar till att få det egna folket att skaffa fler barn. Ryska kvinnor kommer bl.a. att framöver belönas med en stor penningsumma för varje barn utöver det första som de sätter till världen.

Bland floran av ryska nationalistiska organisationer och partier återfinns Rodina (Fosterlandet). Till många ryssars stora besvikelse har partiet emellertid visat sig vara mer populistiskt än nationalistiskt. Vissa kritiker påstår att Rodina i själva verket är en av Vladimir Putins skapelser; en slags ”säkerhetsventil” som ska hålla folket borta från sant nationalistiska organisationer (som exempelvis RNE). Ett smart och beprövat knep som visat sig fungera förr, inte minst här i Sverige.

Rodina bildades 2003 och hävdar att patriotismen är den grund som partiet vilar på. Man säger sig vilja förbjuda judiska intresseorganisationer att verka i landet och begränsa invandringen, men samtidigt har partiet judar på framskjutande positioner och dess ledande ideolog, Mikhail Delyagin, sa följande i en intervju förra året:

” We are not Russian ethnic nationalists. We believe that all ethnicities in Russia must preserve their identity, but constitute one Russian nation.”

En sak som kanske får oss i väst att höja på ögonbrynen är att Rodina kallar sig själva för ett vänsterparti. ”Ett nationalistiskt vänsterparti?” tänker vi förbryllat och försöker föreställa oss hur Lars Ohly upphetsat skriker ”Sverige åt svenskarna!” under sina torgmöten. Men faktum är att i Ryssland använder sig till och med det seglivade kommunistpartiet av en invandrarfientlig retorik. Detta bottnar som sagt i att det ryska folket är väldigt patriotiskt sinnat och att samtliga partier är medvetna om att nationalism går hem i stugorna.

Rodina blev internationellt omtalat i samband med fjolårets val till Moskvas kommunfullmäktige. Då använde man sig av en kontroversiell tv-reklam som framställde kaukasiska invandrare i dålig dager (se filmen här). Förra månaden hamnade man återigen i massmedias fokus då det tillkännagavs att Rodina skulle gå samman med Livets parti och det ryska pensionärspartiet inför nästkommande val. Detta har fått många av Rodinas anhängare att skaka på huvudena av misstro då de tre partierna har väldigt lite gemensamt. Hur det går för Rodina och dess samarbetspartners får vi se nästa år.

Till dess kan vi dra följande slutsats: I Sverige, liksom i Ryssland, finns det väldigt många patrioter som fortfarande lever i illusionen att våra respektive nationer kan räddas med enbart parlamentariska metoder och av parlamentariska partier. Detta trots att erfarenheten visar att samtliga nationalistiska partier p.g.a. sin demokratiska struktur förr eller senare drabbas av interna slitningar, kupper, splittring, infiltration, liberalisering o.s.v.

Det enda sättet att inte besegras av systemet är att bygga upp en organisation med fast radikal grund. I Ryssland finns det redan starka organisationer som inte tänker böja sig för några populistiska röster här och där utan istället verkar för att ändra samhället i grunden. I Sverige heter alternativet Svenska motståndsrörelsen.


  • Publicerad:
    2006-09-25 00:00