Dagens datum 29 december: Denna dag 1940 håller Franklin D Roosevelt sitt ”Arsenal of Democracy”-tal, vilket blev en upptakt till Amerikas intåg i andra världskriget. Talet innehåller grova förvanskningar av ett tal som Hitler hade hållit tre veckor tidigare.

Franklin D. Roosevelt, en odömd krigsförbrytare.

Franklin D. Roosevelt, en odömd krigsförbrytare.

En av de allra värsta krigshetsarna vid andra världskriget var USA:s president Franklin D. Roosevelt. Trots otaliga förslag till fred och nedrustning från Tysklands sida påstod Roosevelt på falska grunder att Tyskland och Hitler skulle vilja ”dominera hela världen”. För att bevisa detta för den amerikanska befolkningen använde sig Roosevelt av ett flertal bedrägliga lögner.

Flera av dessa lögner förekommer i hans tal ”Arsenal of Democracy” den 29 december 1940. Talet är ett svar på Hitlers tal tre veckor tidigare där han enligt Roosevelt skulle ha uttryckt att han ville dominera världen. Problemet är att Roosevelt ljuger, felciterar, förvanskar och utelämnar relevant information från Hitlers tal på det mest gemena sätt. Så här säger bland annat Roosevelt i sitt tal:

Three weeks ago their leader stated, ”There are two worlds that stand opposed to each other.” Then in defiant reply to his opponents, he said this: ”Others are correct when they say: `With this world we cannot ever reconcile ourselves.’ . . . I can beat any other power in the world.” So said the leader of the Nazis.

Det Hitler-tal som Roosevelt åsyftar är det som den tyske ledaren höll till arbetare i Berlin den 10 december 1940. Men Hitler talar om helt andra saker än det som Roosevelt beskriver och implicerar.

När Hitler talar om två världar som står emot varandra syftar han på att den andra sidan styrs av globala kapitalister och att det är dessa som eftersträvar världsherravälde. Om Tyskland förlorar det krig som vid denna tid uppstått skulle inte enbart nationalsocialismen, utan också tyska folket, upphöra att existera (att andra världskrigets segerkrafter införde mångkultur och massinvandring visar för övrigt att Hitler hade rätt). Skulle däremot den sida som styrs av den globala kapitalismen gå under skulle inte bara tyska folket räddas utan det skulle också uppstå en situation där ”nationerna blir fria för första gången”. Hitler talar alltså om två olika ideologiska världar som står emot varandra, inte om ett krig mellan folkslag och nationer som Roosevelt antyder.

När Hitler sedan talar om att ”andra har helt rätt när de säger att vi inte kan förlika oss med denna värld” säger han att det är den andra världen, den globala kapitalismen, som inte kan förlika sig med en värld av fria nationer. Inte att Tyskland inte skulle kunna förlika sig med världen i stort som Roosevelt ger sken av. Nedan vad Hitler egentligen sade, i engelsk översättning:

The fact remains that two worlds are face to face with one another. Our opponents are quite right when they say: ’Nothing can reconcile us to the National Socialist world.’ How could a narrow-minded capitalist ever agree to my principles?

Och när Roosevelt påstår att Hitler sagt att ”I can beat any other power in the world” så säger Hitler egentligen att han kan konkurrera framgångsrikt med dem. Och det handlar åter igen om de två ideologiska världarna. Så här sade Hitler:

The German capacity for work is our gold and our capital, and with this gold I can compete successfully with any power in the world. We want to live in houses which have to be built. Hence, the workers must build them, and the raw materials required must be procured by work. My whole economic system has been built up on the conception of work. We have solved our problems while, amazingly enough, the capitalist countries and their currencies have suffered bankruptcy.

Jämför talen nedan för att se hur Roosevelt medvetet förvanskar Hitlers tal.

Utdrag ur Hitlers tal:

Opposed to this there stands a completely different world. In the world the highest ideal is the struggle for wealth, for capital, for family possessions, for personal egoism; everything else is merely a means to such ends. Two worlds confront each other today. We know perfectly well that if we are defeated in this war it would not only be the end of our National Socialist work of reconstruction, but the end of the German people as a whole. […]

On the other hand, that other world says: ’If we lose, our world-wide capitalistic system will collapse. For it is we who save hoarded gold. It is lying in our cellars and will lose its value. If the idea that work is the decisive factor spreads abroad, what will happen to us? We shall have bought our gold in vain. Our whole claim to world dominion can then no longer be maintained. The people will do away with their dynasties of high finance. They will present their social claims, and the whole world system will be overthrown.

I can well understand that they declare: ’Let us prevent this at all costs; it must be prevented.’ They can see exactly how our nation has been reconstructed. You see it clearly. For instance, there we see a state ruled by a numerically small upper class. They send their sons to their own schools, to Eton. We have Adolf Hitler schools or national political educational establishments. On the one hand, the sons of plutocrats, financial magnates; on the other, the children of the people. Etonians and Harrovians exclusively in leading positions over there; in this country, men of the people in charge of the State.

These are the two worlds. I grant that one of the two must succumb. Yes, one or the other. But if we were to succumb, the German people would succumb with us. If the other were to succumb, I am convinced that the nations will become free for the first time.

Utdrag ur Roosevelts tal:

The Nazi masters of Germany have made it clear that they intend not only to dominate all life and thought in their own country, but also to enslave the whole of Europe, and then to use the resources of Europe to dominate the rest of the world. It was only three weeks ago that their leader stated this: ”There are two worlds that stand opposed to each other.” And then in defiant reply to his opponents he said this: ”Others are correct when they say: ’With this world we cannot ever reconcile ourselves.”’ I can beat any other power in the world.” So said the leader of the Nazis.

In other words, the Axis not merely admits but the Axis proclaims that there can be no ultimate peace between their philosophy — their philosophy of government — and our philosophy of government. In view of the nature of this undeniable threat, it can be asserted, properly and categorically, that the United States has no right or reason to encourage talk of peace until the day shall come when there is a clear intention on the part of the aggressor nations to abandon all thought of dominating or conquering the world.

Tack vare det inbillade hot som Roosevelt beskrev i sitt tal kunde han kort därefter, i mars 1941, utan allt för mycket inhemskt motstånd genomdriva den så kallade lend lease-lagen som innebar att USA skänkte krigsmaterial och annan militär utrustning till de allierade samtidigt som landet själv förblev ”neutralt”. Detta var dock i praktiken ett krigsbrott, liksom Roosevelts ockupation av Island och ockupationen av Grönland tidigare samma år.

I oktober 1941 fortsatte Roosevelt sin lögnkampanj mot Tyskland, då genom att stoltsera med en upphittad ”hemlig karta” (som var förfalskad) som skulle bevisa att Tyskland hade planer på att erövra det neutrala USA via Sydamerika.

När Roosevelt så till sist medverkade till attacken vid Pearl Harbor genom en amerikansk bränsleblockad och undanhållande av information om en nära förestående attack till sina befälhavare, var den amerikanska opinionen slutligen redo att följa med krigshetsaren Roosevelt in i andra världskriget.

Det var alltså genom en stor lögnarsenal och falska premisser som demokratins ledare Franklin D. Roosevelt fick med Amerika in i andra världskriget. Allt för att försvara den globala kapitalismen, som i hans tal indirekt kallas för ”vår filosofi”.

Läs även:
Hitlers tal den 10 december 1940
Roosevelts tal den 29 december 1940

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-12-29.


  • Publicerad:
    2018-12-29 00:49