JUDISK MAKT. Rumäniens president Klaus Iohannis har givit tillstånd att bygga landets första ”förintelsemuseum”.

Klaus Iohannis. Foto: Informații UE/EU information.

Tisdagen den 8 oktober deklarerade Rumäniens president Klaus Iohannis inrättande av ett nationellt förintelsemuseum i centrala Bucharest. I en ceremoni där förintelseblufföverlevare närvarade uttryckte han sitt politiska stöd för projektet.

— De judiska rumänernas historia, deras bidrag till landets utveckling och den tragedi som de upplevde under kriget…representerar ett arv som har dolts för oss under årtionden, sade presidenten.

— Detta museum kommer inte så mycket att ge svar som det kommer att få oss att ställa fler frågor, sade Iohannis också. Målet med museet är att återuppväcka minnet av förintelsen, öka upplysningen om förintelsen och att bekämpa antisemitism, sade han.

Organisationen som nu samordnar byggandet av museet är en tankesmedja skapad år 2005 av den tvåfaldige Nobelprisvinnaren Elie Wiesel och hans judiska nätverk kallat Elie Wiesels nationella institut för förintelsestudier i Rumänien (Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”)

Siffror har ändrats efter hand
Wiesel, som dog 2016, höll år 2004 en panel som hävdade att mellan 280 000 och 380 000 av totalt 750 000 judar i Rumänien och Ukraina gick under i territorier som hanterades av den rumänska administrationen.

Men Wieselinstitutet har i praktisk verksamhet visat sig vara ”lika opålitliga som lögnaren Wiesel själv”, skriver författaren och bloggaren Carolyn Yeager. År 2010 gjorde man en utgrävning i en massgrav i Iasi, en stad i nordöstra Rumänien.

Utgrävningen övervakades av både rumänska myndigheter och ortodoxa rabbiner, varav några hade flugits in från Storbritannien och USA.

Myndigheterna hittade 35 kranier i massgraven, men talesmän för Elie Wieselinsitutet höjde antalet döda till ”minst 40” på grund av att även ”andra kvarlevor” hittats. Efter hand ökade de uppgiften på olika webbplatser till att omfatta 100 begravda.

Men enligt rumänska myndigheter fanns det inte ens ett sätt att bekräfta att de hittade skeletten verkligen var kvarlevor av judar, inte heller att de hade någonting med den så kallade förintelsen att göra.

Numera lever bara cirka 3 200 människor som erkänner sig vara judar fortfarande i Rumänien, enligt 2011 års folkräkning. Andra källor uppger att det bor mellan 8 000 och 10 000 judar i landet. Carolyn Yeager påpekar att många judar har valt att flytta till New York där levnadsstandarden är högre.

Källor:
Romania caves to Elie Wiesel Institute—authorizes holohoax propaganda center
Elie Wiesel Institute Wrong on Romanian Grave Claims
Romanian grave: “We can’t confirm that they are Jews.”
Elie Wiesel National Institute for Studying the Holocaust in Romania


  • Publicerad:
    2019-10-17 12:10