MASSINVANDRING. Enligt Migrationsverket är det runt 70 000 invandrare som ska utvisas ut ur Sverige. Nu larmar dock poliser i Region Nord om att det inte är genomförbart. 

Migrationsverket har meddelat att runt 70 000 främlingar som uppehåller sig i Sverige ska utvisas och det är polisens som brukar genomföra utvisningar av asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Nu larmar dock polisen i norr om att utvisningarna inte är genomförbara, på grund av resursbrist. Polisen menar också att det ligger många asylboenden ute på glesbygden där det inte finns poliser, vilket innebär en lång resväg.

— Vi har så långa avstånd häruppe. Ska vi utvisa 5000 flyktingar som är Migrationsverkets beräkningar, blir det som att lämna inlandet åt vargarna, säger Jan Johansson, huvudskyddsombud på polisen i Region Nord.

Johansson har anmält den situation som väntas komma som ett arbetsmiljöärende och krävt att riskbedömningar ska göras av polisledningen, men detta avvisades av ledningen i region nord.

— Vi har gjort riskbedömningar tidigare, det är svårt att göra det nu innan vi vet hur det blir. Det pågår ett arbete nationellt för att klara av detta, säger Micael Säll Lindahl, biträdande regionpolischef i Region Nord. Han fortsätter:

— Vi har speciella förhållanden i norra Sverige, allt tar längre tid på grund av avstånden. Utredningarna tar också längre tid. Vi ska ha tolk och kan få vänta på det.

Micael Säll Lindahl säger också att polisen ska klara detta och att det inte är aktuellt med några nya polistjänster.

Jan Johansson är dock av en annan uppfattning och säger:

— Vi har redan en ansträngd arbetssituation här uppe och klarar knappt upp det vi ska göra idag.

Källa:
Poliser i norr varnar – klarar inte utvisningarna


  • Publicerad:
    2016-02-20 09:25