NORDEN. Danmarks coronapolitik mot minkfarmar ger allvarliga miljöskador.

Skärmbilder: TRT World service/Youtube.

I början av november beordrade den danska regeringen att cirka 17 miljoner minkar skulle dödas efter att man hade detekterat coronavirus hos ett stort antal minkfarmar. Viruset rapporterades ha muterat efter att ha nått minkfarmarna. Därför skulle minkarna massdödas för att att förhindra spridning av covid-19.

Nu har en dansk myndighet funnit att stora mängder ruttnande mink-kadaver orsakar förgiftning av grundvattnet.

På grund av de logistiska problem det innebar att begrava så många avlivade djur, beslutade myndigheterna att begrava en del av minkarna i markgropar i ett militärområde i västra Danmark, under två meter jord.

Gaser i marken som uppstod på grund av de ruttnande mink-kadavren gjorde att de döda minkarna började tryckas upp genom jordlagret och bli synliga igen.

Miljö- och hälsorisker
En ny rapport gör gällande att grundvattnet är i fara och har begärt att ansvariga myndigheter försöker att snabbt åtgärda problemet, rapporterar Danmarks Radio.

Rapporten levererades Danmarks miljöskyddsmyndighet i slutet av november och genomfördes av Danmarks tekniska universitet och myndigheten för Danmarks och Grönlands geologiska undersökningar.

De nya fynden går på tvärs mot myndigheternas tidigare bedyranden att massbegravningarna av de avlivade minkarna inte skulle utgöra någon risk för grund- och dricksvatten, eller för miljöskyddade områden.

De makabra massgravarna, som vaktas dygnet runt för att hålla både medborgare och djur borta från området, har kritiserats hårt av boende i området, som är oroliga för möjliga hälsorisker på grund av regeringens coronapolitik att massavliva och begrava minkarna.

En tipsare till Nordfront påpekar att man använt osläckt kalk i massgravarna; det vita som syns på marken på det turkiska public servicebolagets bild till höger.

Syftet med kalken är att det ska starta en kemikalisk process när det kommer i kontakt med vatten. De döda minkkadavren blir då kraftigt upphettade av denna kemikaliska process – kemisk förbränning – vilket ska underlätta och snabba på förruttnelseprocessen.


  • Publicerad:
    2020-12-11 11:45