DOMSLUT Historikern, som kartlagt Stalins brott mot den egna befolkningen, har dömts till 15 års fängelse för barnpornografibrott. Försvaret hävdar att bevismaterialet mot honom är fabricerat.

En domstol i Petrozavodsk har nu klubbat igenom en två års förlängning av historikern Jurij Dmitrievs fängelsestraff.

Försvaret har tillkännagivit sin avsikt att överklaga domen, som innebär en sammanlagd strafftid på 15 år.

Rättsprocessen mot den 65-årige historikern har pågått sen vintern 2016 och åklagarens anklagelser gäller produktion av barnpornografi.

Politisk fånge eller pedofil?

Jurij Dmitriev ledde den ryska så kallade människorättsorganisationen Memorials lokalavdelning i Karelen.

Detta är en organisation som den ryska staten har klassat som utländsk agent och som man söker förbjuda i en separat rättsprocess.

Memorial hävdar att Dmitriev är en samvetsfånge samt att allt bevismaterial använt mot honom till hundra procent är fabricerat.

Enligt organisationen är rättsprocessen endast en statlig hämnd för Dmitrievs arbete med att kartlägga och informera om Stalins brott mot den egna befolkningen.

Det var år 1997 som Dmitriev upptäckte massgravar i Karelen, där tusentals sovjetiska medborgare avrättats av bolsjevikernas säkerhetspolis på 1930-talet.

Historikern har sedan dess arbetat intensivt och systematiskt för att lokalisera alla gravar, dokumentera händelsen och ge denna terror internationell uppmärksamhet.

När det gäller historieskrivning, så har västliga medier anklagat det styrande skiktet i Putins Ryssland för att undvika och bestraffa utforskandet av ”smärtpunkter” – för att istället betona ”militära framgångar”.

Nordfront har tidigare skrivit om den ryska ambivalensen inför den egna historien.

Långbänk

Innan den nu avslutade rättegången behandlades Dmitrievs fall senast Hösten 2020.

Drygt 250 ”människorättsaktivister”, kulturarbetare och journalister krävde då i ett upprop inför rättegången att denna skulle flyttas från den karelska huvudstaden Petrozavodsk – med hänvisning till att risken för en partisk behandling där var stor.

Någon förflyttning genomfördes aldrig, men några dagar efter uppropets tillkännagivande så publicerade rysk statlig television barnpornografiska bilder, vilka förklarades tillhöra Dmitriev.

I den fällande domen förlängdes sedan den tilltalades fängelsestraff från 3,5 år till 13 – ett straff som nu alltså förlängts ytterligare till 15 år.