INRIKES Flygvapenchefen finner fredagens ryska kränkning av svenskt luftrum söder om Blekinge ”oansvarig och oprofessionell” men ser inga tecken på att den skulle ha varit avsiktlig.

Det var på fredagskvällen som ett ryskt flygplan upptäcktes kränka svenskt luftrum söder om Blekinge vid Sveriges sydkust. Svenska jaktplan ska enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten ha följt incidenten och tagit foton av planet.

— Jag tycker det är oansvarigt och oprofessionellt, kommenterar flygvapenchefen Carl-Johan Edström.

Försvarsmakten skriver:

Planet befann sig öster om Bornholm och flög därefter mot svenskt territorium. Under en kortare period kränkte planet svenskt luftrum för att sedan lämna området. Svensk incidentberedskap följde hela förloppet och fotograferade händelsen.

Det upptäckta planet är ett ryskt militärt propellerplan av typen AN-30. Till SVT Nyheter uppger Edström:

— Vi hade följt hela den här händelsen sedan långt tidigare och hade startat incidentberedskap, eftersom de närmade sig svenskt territorium.

Flygvapenchefen fortsätter:

— När det närmade sig svenskt territorium, så följde det utefter gränsen – och det var då det under en kort period kränkte svenskt luftrum, berättar han och förklarar att man då från den svenska sidan tog kontakt med det inträngande planet varpå detta gav sig av från svenskt luftrum. Kränkningen ska ha pågått i mindre än en minut.

Troligen inte avsiktligt, men oansvarigt och oprofessionellt

På frågan hur han ser på denna incident, svarar Edström:

— Jag tycker det är oansvarigt och oprofessionellt att flyga så nära ett lands gränser med militärflygplan. Det finns ingen anledning att man ska flyga så nära så att man av misstag kan gå in i ett lands territorium, man kan mycket väl vara 10-15 kilometer från gränsen, då behöver inte sådana här saker hända, säger Edström, som inte ser några skäl till att anta att kränkningen var avsiktlig.

— Det finns inget som tyder just nu på att det här var medvetet, det kan mycket väl ha varit ett misstag, uppger flygvapenchefen, som beskriver det nuvarande och förmodat framtida säkerhetsläget med följande ord:

— Det finns inget direkt hot i dag om ett väpnat angrepp men vi kan inte heller utesluta i framtiden om att det kan ske. Eftersom det finns en diskussion om en Natoanslutning eller inte så finns det en risk att Ryssland kommer att trappa upp sin verksamhet även i vårt närområde.

Vi kommer markera diplomatiskt

Så här kommenterar försvarsminister Peter Hultqvist (S) händelsen till SVT:

Det är helt oacceptabelt att kränka svenskt luftrum. Vi kommer självfallet att markera diplomatiskt mot detta. Agerandet är oprofessionellt och med tanke på det samlade säkerhetsläget synnerligen olämpligt. Svensk suveränitet ska alltid respekteras.

Senast i början av förra månaden upptäcktes fyra ryska stridsflygplan kränka svenskt luftrum över havet öster om Gotland.