MEDIA. Den ryska webbtidningen Sputnik har nu uppmärksammat hur ursprungsbefolkningen i flera europeiska nationer håller på att ersättas av icke-vita invandrare från tredje världen.

Sputnik är en mediesatsning som drivs av en nyhetsbyrå som kontrolleras av den ryska staten. Nordfront har tidigare skrivit om Sputnik då webbtidningen bland annat uppmärksammat vårt scoop om den judiske globalisten George Soros inflytande över svenska politiker. Sputnik har också varit på tal då EU-parlamentet i slutet av förra året röstade igenom en resolution om att bekämpa flera ryska medier.

Att EU vill bekämpa medier som Sputnik är inte konstigt då tidningen regelbundet uppmärksammar förfallet som sker i väst i kölvattnet av massinvandringskatastrofen.

I söndags bröt Sputnik också ny mark i sitt upplysningsarbete då man uppmärksammade folkmordet eller folkutbytet som sker i många europeiska nationer genom icke-vit massinvandring och låg nativitet bland den europeiska ursprungsbefolkningen. Redan i rubriken använder Sputnik orden ”folkutbyte”/”nationsersättning” (Nations Substitution) och beskriver det som sker som ”ett biologiskt utdöende”/”en biologisk förintelse” (Biological Extinction).

I ingressen beskrivs nyheten på följande sätt:

Vissa europeiska länder, nämligen Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, står inför ett så kallat ”utbytande av nationer”, där den nationella etniska majoriteten rent fysiskt och biologiskt försvinner, och ersätts av migranter, uppger en ny rapport.

Rapporten är framtagen av ett italienskt forskningsinstitut och författaren bakom rapporten heter Daniele Scalea.

Sputnik har pratat med Scalea och skriver att han förklarar att den afrikanska massinvandringen till Europa inte beror på krig eller katastrofer, utan på den explosiva befolkningsökningen på den Afrikanska kontinenten. Enligt Scalea gick afrikanerna från att utgöra 9% av jordens totala befolkning till 25% under förra århundradet och 2050 kommer afrikaner vara 40% av den totala mänskliga populationen. Samtidigt förutspås den europeiska befolkningsandelen minska från 22% 1950 till 7% 2050.

Italien lider särskilt svårt av de demografiska problemen då antalet födslar per kvinna minskat från 2,7 1964 till att idag ligga på 1,5. Sedan år 2002 har antalet utlänningar bosatta i Italien tredubblats och främlingar utgör nu över 8% av befolkningen i Italien.

— Om nuvarande trender fortsätter kommer första och andra generationens invandrare överstiga 22 miljoner individer 2065, eller mer än 40% av Italiens totala befolkning, uppger Scalea.

Sputniks artikel tar tydligt ställning mot folkutbytet, bland annat genom följande formulering:

Tyvärr är Italien inte ensamma i sin demografiska kris. Extrapolering från nuvarande trender visar att brittiska medborgare inte längre kommer utgöra en majoritet av befolkningen i Storbritannien runt år 2065.

Med Sputniks ord ”förstörs” också det italienska samhället av mångkulturen och den medföljande splittringen av samhället i separata gemenskaper med skilda kulturer och sätt att leva på.

Även Scalea beklagar sig över utvecklingen han kartlagt.

— De europeiska folken kommer snart bli oroliga över detta problem, vi iakttar i detta nu deras fysiska och biologiska förintelse. Européerna har inte många barn, och därför blir det mer och mer människor av annan nationalitet i Europa, säger han.

Artikeln avslutas med ett förslag om en kulturnationalistisk lösning på problemet:

Det finns en annan väg: Radikalt omvärdera migrationspolitiken, förbjud inträde för migranter till Europa och arbeta hårdare med assimileringen av de som redan har kommit.

Detta kommer förhindra migranter från att endast bo med sina landsmän och tala sitt eget språk, utan att assimileras in i det europeiska samhället. Migranter bör lära sig språket i landet de bor i och erkänna fundamentala europeiska värderingar. Detta kommer låta dem bli riktiga italienare, tyskar och fransmän, menar Daniele Scalea.

Även den konservativa och populistiska webbtidningen Breitbart har uppmärksammat den nya italienska rapporten.

Källa:
’Nations Substitution’: Witnessing the ’Biological Extinction’ of Europeans


  • Publicerad:
    2017-08-02 12:25