INRIKES. Säpo går nu ut och påstår att kritiska röster mot världlandsavtalet med Nato i själva verket utgörs av ryska agenter.

Samtidigt som arbetet med att få ett riksdagsbeslut kring värdlandsavtalet med Nato är i full gång går Säpo ut och påstår att ryska agenter aktivt arbetar på svensk mark.

Den paranoida myndigheten menar på att det är ryska agenter som ligger bakom kritiska röster mot att Sverige ska släppa in den avskydda militäralliansen Nato.

— Åtminstone på en sådan konferens deltog en deltagare som vi kan koppla till den ryska underrättelsetjänsten, menade Wilhelm Unge, chefsanalytiker på Säpo.

Värdlandsavtalet går ut på att Sverige ska ha ett aktivt samarbete med Nato. Makthavarna menar på att avtalet är till för att de ska kunna få hjälp av militäralliansen ”vid kris- eller krigstider”.

I praktiken innebär det att man ger Nato rätt att beträda svensk mark när som helst och förra året övade Nato krig mot slå ner ”civil oro” i mellersta och södra Sverige, det vill säga krig mot det svenska folket.

I slutet av maj ska avtalet debatteras och beslutas i riksdagen, och om avtalet antas kommer det att innebära flera lagändringar.

Källa:
Säpo: Ryska agenter arbetar aktivt i Sverige


  • Publicerad:
    2016-04-30 21:35