UTRIKES. Chefen för Ryska dumans försvarskommitté varnar USA. Ryssland kan komma att besvara ett amerikanskt angrepp mot Syrien.

Spänningarna mellan USA och Ryssland fortsätter att öka. Nu varnar chefen för Ryska dumans försvarskommitté, generalen Vladimir Shamanov, att Ryssland är redo att väpnat bemöta ett amerikanskt angrepp mot Syrien. Shamanovs uttalande tycks vara ett direkt svar till USA:s president Donald Trump som på måndagen lät meddela att landet kommer göra ett viktigt utlåtande gällande Syrien inom 24 till 48 timmar.

Vad man från rysk håll utgår från är att Trump ämnat attackera Assad-regimen i Syrien efter nya påstådda kemiska attacker mot civila. Något som såväl Syrien som Ryssland förnekar har ägt rum.

– Deras [USA:s, red. anmärkning] skenheliga politik har gått för långt och gått över alla tänkbara gränser. Det är dags att Enade Ryssland [regeringspartiet, reds. anmärkning] gör det mycket tydligt att man ämnar ta till alla diplomatiska och militära medel om så behövs, sade Shamanov när han talade om en potentiell attack mot Syrien.

Hur den allt mer eskalerande politiska krisen mellan Ryssland och Syrien på ena sidan och USA och Israel på den andra kommer att utvecklas är i nuläget oklart. Vad man dock vet är att situationen är mycket allvarlig och spänningarna mellan framförallt Ryssland och USA är starkare än på mycket länge.

Källa:
Duma defense chief says Russia may respond with military force to US strike on Syria


  • Publicerad:
    2018-04-10 20:40