UKRAINAKONFLIKTEN De bägge parterna i Ukrainakonflikten har utbytt 144 krigsfångar var. Ukraina får bland annat tillbaka Azov-soldater.

Ryssland har bekräftat ett utbyte av krigsfångar med Ukraina, som skedde förra veckan. På initiativ från Rysslands president Vladimir Putin har man fått tillbaka 144 fångar vardera.

Ukrainas försvarsmakt bekräftade uppgifterna i onsdags.

Fångutbytet skedde för att ”livet, hälsan och frigivandet av våra tjänstemän – krigarna från Donetsk och Luhansks folkrepubliker, vilka utgör majoriteten av de som har återvänt – är den viktigaste uppgiften”, säger ryska General Igor Konashenkov till RT.

Skadade har fått vård

Samtliga av de krigsfångar som återlämnades på båda sidorna var skadade, varav en del var allvarligt skadade. Många av dem har nu skickats till sjukhus för vård.

Konashenkov hävdar även att Ryssland har tillfångatagit ”över 6000 ukrainare” under krigets gång.

Azov-soldater lämnas tillbaka

Ukrainas försvarsmakt går ut med att 43 av de återlämnade krigsfångarna tillhörde den omtalade Azov-battaljonen. Många av dem togs till fånga efter Rysslands belägring av stålverket Azovstal i Mariuopol, i maj.