RYSSLAND Rysslands regering har beordrat den mäktiga judiska lobbygruppen Jewish Agency att omedelbart upphöra med all verksamhet i Ryssland, hävdar judisk media.

Den judiska lobbygruppen Jewish Agency, som opererat i Ryssland sedan Sovjetunionens fall, har beordrats att stänga ned sin verksamhet i Ryssland, rapporterar Jerusalem Post. Ordern ska ha kommit brevledes från det ryska justitieministeriet.

Jewish Agency samordnar framförallt utvandringar av judar till Israel, men fungerar även som en lobbygrupp för judars intressen och har starka band till skurkstaten Israel.

Till Jerusalem Post ville organisationen inledningsvis bara bekräfta att man mottagit brevet, men i övrigt inte kommentera saken. Däremot skrev Jewish Agency ett uttalande i frågan:

Som ett led i arbetet för Jewish Agencys delegation i Ryssland behöver vi emellanåt göra vissa justeringar, efter förfrågningar från myndigheter. Kontakten med myndigheterna sker kontinuerligt, med målet att vår verksamhet sker i enlighet med regleringarna. Även idag pågår en sådan dialog.

En israelisk diplomat har dock kommenterat händelsen till tidningen.

— Ryssland säger att Jewish Agency samlar information om ryska medborgare illegalt. Vi kommer att ta upp Jewish Agency [med ryska myndigheter] och adressera frågan på ett organiserat vis. Det kommer att tas hand om på ambassadnivå. Vi förstår inte riktigt resonemanget, ska den anonyma diplomaten ha sagt.

Enligt Jerusalem Post finns det ett stort antal judar i Ryssland som vill ”fly” landet på grund av kriget i Ukraina, som judenheten i hela världen har vänt sig emot. Man fruktar nu att nedsändningen av Jewish Agency ska försvåra processen för dem.

Ryska myndigheter har också förtydligat att man uppmanat den judiska lobbygruppen att upphöra med illegal verksamhet och börja följa rysk lag, alternativt stänga ned verksamheten.

Efter JP:s publicering har även Jewish Agency i Ryssland valt att tona ned betydelsen av brevet. I ett nytt utspel hävdar man att brevet ”framförallt rörde administrativa frågor och pekar ut problem som, enligt författarna, har kritiserats samt deras eventuella juridiska konsekvenser”.

Spänningarna mellan Ryssland och judenheten i allmänhet och Israel i synnerhet har dock ökat sedan invasionen av Ukraina i februari. Sedan dess har Ryssland knutit starkare band med Palestina och gått ut med skarp kritik mot Israel. Nyligen fick också Moskvas chefsrabbin fly till Israel, bland annat på grund av sin kritik mot kriget.