ELFÖRSÖRJNING RAO Nordic har tillkännagivit att Ryssland avbryter elexporten till Finland på lördag klockan kl. 01.00. Enligt Finlands stamnätsbolag äventyrar detta dock inte landets elförsörjning.

Fingrid, Finlands stamnätsbolag, tillkännager i ett pressmeddelande RAO Nordic OY:s uppgifter om att Finlands elimport från Ryssland tillsvidare stoppas ”på grund av svårigheter med att ta emot betalningar för såld el”.

På Fingrid betonar man att Finlands elförsörjning på intet sätt hotas av att elimporten från Ryssland avbryts. Blott cirka 10 procent av landets totala elförbrukning har, förklarar man, på senare tid utgjorts av el importerad från grannlandet i öster.

— Den uteblivna importen kan ersättas med utökad import av svensk el och delvis även med stärkt inhemsk produktion”, påpekar Reima Päivinen, ansvarig direktör för Fingrids driftverksamhet, till tidningen Hufvudstadsbladet.

Kärn- och vindkraft uppges ersätta

Päivinen fortsätter:

— Under våren och sommaren är elförbrukningen lägre än under vintermånaderna och Finland kommer att kunna ersätta den el som nu importerats från Ryssland med import från Sverige, med egen produktion och med vindkraft.

Till hösten, resonerar han, är nämligen kärnkraftverket Olkiluoto 3 i kommersiell drift, och dessutom har landets vindkraftskapacitet vid det laget stärkts.

— Bara det nya kärnkraftverket levererar mera än vad vi nu importerar från Ryssland, betonar Päivinen.

Det faktum att leveransen från Ryssland nu uteblir kan däremot orsaka prishöjningar, eftersom utbudet på den nordiska elmarknaden krymper. Päivinen räknar dock med att detta blir påtagligt uteslutande för de elkonsumenter som gör sina inköp till börspris på den nordiska elbörsen Nordpool.

— Men elpriset fluktuerar hur som helst hela tiden beroende till exempel på hur mycket vindkraft som produceras, tillägger han.

Uppgifter: ”Gasstopp härnäst

Enligt tidningen Iltalehti har politiker i Finland från ryskt håll även varskotts om ett kommande gasstopp.

— Ryssland vill ställa till med så mycket elände som det bara går för europeiska länder och hittar på en rad hämndaktioner. Nu handlar det om att Finland är på väg in i Nato, kommenterar Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken till Dagens Nyheter.

Putins pressekreterare Dmitrij Peskov har emellertid med emfas dementerat dessa tidningens uppgifter och benämnt dem ”ytterligare medialögner”. Det ryska energibolaget Gazprom har de facto strypt gasleveransen till både Polen och Bulgarien, åberopandes kravet på betalning i ryska rubel. I sammanhanget kan även konstateras att gashandeln är av stor betydelse för Rysslands ekonomi.

Kopfer menar dock att ett eventuellt stopp för gasleverans i det här fallet skulle drabba importlandet hårdast:

— Man kan nog räkna med att ett gasstopp skulle skada Finland mer än Ryssland, kommenterar råvaruanalytikern Christian Kopfer till DN.