INRIKES. Socialdemokraterna går nu ut med att de vill ”satsa” på att majoriteten av Stockholms läns vårdcentraler ska ”HBTQ-diplomeras”.

I dagsläget är 12 av Stockholms 200 vårdcentraler så kallade HBTQ-diplomerade, men det tycker Socialdemokraterna (S) är alldeles för få.

Nu vill man därför minst fördubbla ”satsningen” på så kallade HBTQ-personers bemötande inom vården.

— Vårt förslag är att fler vårdcentraler ska få diplomering och utbildning i bemötande av HBTQ-personer. Alla patienter ska känna att man får bra vård och bemötande på vårdcentralen, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

För att en vårdcentral ska bli ”HBTQ-diplomerad” så krävs det att 95 procent av personalen genomgår en så kallad utbildning som utförs av landstinget. Det räcker dock inte att endast genomgå den så kallade utbildningen, utan verksamheten måste därefter även jobba aktivt med dessa frågor.

Totalt är det 47 verksamheter i landstinget som hittills har blivit ”HBTQ-diplomerade”, däribland BUP- och ungdomsmottagningar.

— Så det är en lång väg att gå innan majoriteten har det. Men vårt förslag är att vi tillskjuter mer resurser till detta och understryker hur viktigt det är att man genomgår den här kunskapshöjningen för ett bättre bemötande, säger Ullberg.

Från och med januari 2019 kommer landstinget dessutom börja ta betalt för den så kallade utbildningen. Kostnaden kommer då att ligga på mellan 20 000 till 40 000 kronor beroende på enhetens storlek.

Källa:
S: Fler vårdcentraler ska HBTQ-diplomeras


  • Publicerad:
    2018-08-06 19:45