INRIKES. Socialminister Lena Hallengren tycker att oliktänkande ska lagföras och straffas.

Sveriges socialminister, Lena Hallengren (S), anser att svenska medborgare ska lagföras och straffas på grund av sina åsikter.

Utspelet kom i riksdagen efter att Sverigedemokraternas Henrik Vinge gjort en interpellation om att återvändande IS-terrorister ska nekas socialbidrag. Hallengren svarade med att socialtjänsten inte ger ut bidrag till människor baserat på deras eventuellt kriminella historia, utan endast kollar på huruvida ”den enskilde efter egen förmåga bidrar till sin försörjning och tar ansvar för sin ekonomiska situation”.

Efter att Hallengren pressats ytterligare av Vinge frågar hon honom vilka grupper det är som inte ska kunna få socialbidrag.

— Det låter som att nazister inte heller ska ha socialbidrag, när jag hör Henrik Vinges beskrivning, eller mördare och pedofiler. Alla de jag nämnde ska lagföras, straffas och få hårda påföljder, men det är inte socialtjänsten som ska döma, säger socialministern.

Detta innebär alltså att hon tycker att nationalsocialister ska ”lagföras, straffas och få hårda påföljder” enbart på grund av sina åsikter, samtidigt som hon jämför dessa åsikter – exempelvis som att vita människor ska få existera – med pedofiler och mördare. En åsikt som SD:aren Vinge säger sig hålla med om, åtminstone vad gäller så kallade ”våldsbejakande nazister”.

Detta var inte första gången Lena Hallengren öppet visade vad hon tycker om svenskars rättigheter. Under första maj demonstrerade hon nämligen i Kungälv mot svenskars rätt att organisera sig för sitt folks överlevnad.

— För att stoppa historieförfalskare från att missbruka yttrandefriheten så är det här viktigt. Och det är därför som jag också har ändrat mig. Det är dags att ändra lagen, det är dags att förbjuda medlemsskapet i rasistiska organisationer, det är dags att kunna stoppa rasistiska demonstrationer. Yttrandefriheten måste skyddas från dem som missbrukar den, från de som ytterst vill avskaffa yttrandefriheten, sa den socialdemokratiska socialministern då.

Källor:
Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister
Kungälv tågade för demokratin


  • Publicerad:
    2019-06-11 19:10