MASSINVANDRING. Socialdemokraterna i Malmö vill att staden ska undantas från anvisningslagen som tvingar alla kommuner att ta emot så kallade flyktingar.

Malmös socialdemokratiska kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jahmmeh.

Enligt den så kallade anvisningslagen som trädde i kraft under förra året, tvingas nu alla kommer i hela Sverige att ta emot de “flyktingar” som har lyckats tillskansa sig uppehållstillstånd.

Malmö är en av de städer som har tagit emot allra flest invandrare vilket inneburit att svenskar numera är i minoritet i staden. För att mäkta med situationen vill nu S-toppen i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jahmmeh, att Malmö ska undantas från anvisningslagen under hela 2018 och inte ta emot en enda “flykting”.

— Jag tycker inte att staten tar sitt ansvar fullt ut. Den nya lagen tar inte i tillräckligt stor utsträckning hänsyn till de som redan har flyttat till en kommun enligt Ebo, säger Stjernfeldt Jahmmeh.

Den kritiserade Ebo-lagen ger “flyktingar” rätt att ordna boende på egen hand vilket har lett till att många valt att flytta in hos sina landsmän som redan befinner sig i Sverige.

— En relativt liten del av alla flyktingar i Sverige får bostäder tack vare anvisningslagen. De flesta löser sin bosättning själva. Vi anser att det måste göras en avräkning mot Ebo-lagen. Om människor exempelvis blir hemlösa måste kommunen betala hotellkostnader. Vi anser även att staten ska stå för boendekostnader för anhöriga som inte omfattas av det statliga etableringsstödet, säger Stjernfeldt Jahmmeh.

För att lösa boendesituationen för de “flyktingar” som blivit hemlösa har Malmö stad bland annat köpt lägenheter för 26,8 miljoner under förra hösten. Men sedan bostadspriserna stigit med 19 procent är det inte längre hållbart och man har istället beslutat sig för göra om gamla vårdinrättningar och andra tomma kommunala lokaler till bostäder.

Den så kallade Ebo-lagen som infördes 1994 kommer att utredas och en redogörelse kommer att framföras senare i år enligt migrationsminister Morgan Johansson.

Källa:
S-toppens krav på regeringen: Skicka inte nyanlända till Malmö


  • Publicerad:
    2017-04-23 12:30