Sympatisörer till Finska motståndsrörelsen på Åbos Yrkesinstitut har satt upp flygblad på skolans anslagstavla. Detta uppskattas inte av skolans ledning som gått ut med att man nu med hjälp av sina övervakningskameror ska identifiera feltänkaren, stänga av honom från skolan och anmäla honom till polisen.

Under vintern har det varit en spänd stämning på Åbos Yrkesinstitut. På skolans anslagstavla har nämligen Finska motståndsrörelsens flygblad satts upp som kritiserar de sociala samhällsproblem som råder i Finland idag.

Flygbladet som satte igång hetsjakten. Flygbladet beskriver olika sociala samhällsproblem i Finland och vilket samhälle Finska motståndsrörelsen vill bygga upp.

Flygbladet som satte igång hetsjakten. Flygbladet beskriver olika sociala samhällsproblem i Finland och vilket samhälle Finska motståndsrörelsen vill bygga upp.

Skolan rasade över detta och satte sedan upp en lapp på anslagstavlan där det stod att när det uppdagas vem det är som har satt upp denna typ av politisk propaganda kommer denne att bli omedelbart avstängd från skolan och polisanmäld. På lappen som hade ”VIKTIG INFORMATION!” som rubrik och var undertecknad av ”Personalen på Åbos Yrkesinstitut” stod följande:

”På Åbos Yrkesinstituts anslagstavla och runt om i skolan har det satts upp rasistiska planscher/dekaler, där man angriper olika folkgrupper.

Handlingen är av brottslig natur och Åbos Yrkesinstitut tar fullt avstånd och accepterar inte detta i någon form.

Personen som är skyldig till denna händelse kommer att bli avstängd med omedelbar verkan och kommer även att lagföras.

Med hjälp av Åbos Yrkesinstituts övervakningskameror kommer vi att kunna fastställa vem personen i fråga är och därefter lämnas ärendet över till polisen.”

Utöver detta hävdar skolan att propagandan gav upphov till ett slagsmål mellan en finländare och en invandrare.

Man har ännu inte fått reda på vem det är som satt upp flygbladen i skolan och skolan fortsätter att pressa studenter på information kring detta. Enligt skolan riktar flygbladet kritik mot olika folkgrupper trots att något sådant överhuvudtaget inte nämns i det aktuella flygbladet. Dessutom har kriminalpolisens tidigare granskning visat att flygbladets innehåll är lagligt. Att sätta upp information på en anslagstavla är inte heller olagligt.

Finska motståndsrörelsen har nu gett ett svar på skolans svar.

Organisationens svar på hotet från skolpersonalen.

Organisationens svar på hotet från skolpersonalen.

I svaret skriver Finska motståndsrörelsen att skolan försöker tysta ner kritik av mångkulturen och förbjuda oliktänkande, trots att det i Finland ska råda åsikts- och yttrandefrihet. Finska motståndsrörelsen skriver även ut e-postadressen till skolans rektor och uppmanar läsarna att skriva vad de tycker om skolans agerande till honom.

Artikeln publicerades ursprungligen på finska HÄR.


  • Publicerad:
    2013-02-27 11:04