TIPS OCH INSPIRATION. Vill du bli bättre på att bemöta kulturmarxism hos vänner, släktingar och bekanta? Nordfront finns här för dig och ger dig tio konkreta tips.

Som ett bidrag till det pågående RAUS-projektet har Nordfront tagit fram en manual som ger friska människor vägledning i hur de ska förhålla sig till folkkamrater som lider av kulturmarxistiska åsiktsstörningar.

1. Ta alltid debatten

Låt aldrig kulturmarxism eller svenskfientlighet passera utan ett aggressivt bemötande. Reagera och bjud upp till debatt, exempelvis genom att fråga: ”Hur fan menar du nu?” Eller: ”Är du helt jävla dum i huvudet?”

2. Utgå från att personen är hjärntvättad och behöver hjälp

Ha som utgångspunkt att den du pratar med i grunden är en korkad person som blivit indoktrinerad, men egentligen är en välmenande människa som du kan rädda. Om du stämplar personen som folkförrädare på en gång så minskar dina chanser att nå fram i ett samtal.

3. Ställ frågor för att vinna

Fokusera på att lyssna i början av samtalet och ställ frågor som tvingar motparten att tydligt etablera sina åsikter, så att du senare kan lura honom till att motsäga sina egna principer. Fråga exempelvis: ”Tycker du att kurderna borde få ett eget land?” När motståndaren svarat ja kan du då triumfatoriskt och skrikande ställa den uppenbara följdfrågan (och hota med fysisk tillrättavisning om kulturmarxisten hycklar och säger att svenskar inte har rätt till ett eget land).

Även kulturmarxister gillar att ställa frågor och vill försöka ”dekonstruera” sina motståndares argument. Därför ska du kräva svar på dina egna frågor innan du svarar på kulturmarxistens frågor. Om du överhuvudtaget svarar på frågor från en kulturmarxist ska du ge offensiva svar och aldrig ta avstånd från något, gör istället som politiker brukar göra – ducka svåra frågor antingen genom att börja prata om något helt orelaterat eller genom att kasta fram en dålig motfråga.

4. Avdramatisera nationalismen

Prata om rädslan för nationalismen som något högst irrationellt. Forskning inom psykologin visar att vi människor i allmänhet tycker bättre om personer som är lika oss själva. Att vara emot nationalism är alltså onaturligt.

Om ”förintelsen” kommer på tal kan du säga att mycket som påstås ha hänt under andra världskriget är överdrivet, fullständigt påhittat eller åtminstone så pass oviktigt att det saknar politisk relevans idag. Motparten försöker här skuldbelägga och moraliskt utpressa dig och det funkar bara om du går med på att ta på dig skulden, om du istället säger nej och vägrar att bry dig så har du tagit detta vapen från fienden.

5. Diskutera problemet med universalism

När vita människor är gränslösa humanister som vill hjälpa hela mänskligheten och inga andra raser uppvisar samma patologiska altruism, då blir den vita rasen ständig förlorare i alla mellanrasliga interaktioner. Som svenskar måste vi inse att vi först och främst är ansvariga för vårt eget folks väl och ve, vi kan inte vara hela jordens välfärdskontor.

6. Lyft fram den svenska tilliten

Utbyt tankar kring Sveriges unikt höga tillit mellan människor och hur denna underlättar produktivt samarbete. Den statsvetenskapliga forskningen ser tilliten som en nyckel till ett välfungerande samhälle. När man då tar hit människor som saknar detta unikt svenska karaktärsdrag ökar stölder, bedrägerier och andra fenomen som sänker tilliten och folkgemenskapskänslan i samhället.

Istället för att alla folkslag tar med sig något till det svenska bordet och delar lika med alla, så kan vi idag snarare se det som att främmande folkslag kommer tomhänta och oinbjudna till det svenska bordet, stjäl svenskarnas mat, slår sönder bordet, våldtar kvinnorna och sedan går iväg och firar för sig själva. Det här är inte okej och vi svenskar måste lära oss att säga två ord:

Nej. Ut.

7. Prata om de lågkvalificerade jobben

Förklara att i takt med robotiseringen av samhället sjunker efterfrågan på lågbegåvad och outbildad arbetskraft. De enkla jobb som finns kvar måste reserveras till den trögare delen av Sveriges inhemska befolkning, alltså dagens riksdagspolitiker, journalister och genusvetare.

Om kulturmarxisten påstår att vi måste ta in barn i medelåldern från Afghanistan för att det t.ex. behövs mer arbetskraft för att upprätthålla välfärden när svenskarna åldras, förklara då att ointegrerade och därmed lågproduktiva medelåldersmän från främmande länder snabbare kommer att bli pensionerade och en del av problemet än svenska barn. Lösningen på Sveriges demografiska problem är alltså fler svenska barn, inte att byta ut det svenska folket mot andra folkgrupper.

8. Ge ditt perspektiv

Dela tydligt med dig av uppfattningen att främlingsfientliga värderingar på sikt gör Sverige till ett bättre land för alla svenskar, även de som inte förstår det idag. Förklara att invandrare inte besitter någon unik kompetens som vi svenskar saknar. Och vad du än gör, upprepa ständigt att judisk makt är ett stort problem i Sverige!

9. Håna och förnedra din motståndare

En viktig sak att förstå är att kulturmarxisters livsluft är deras känsla av godhet och rättfärdighet. Så länge de får ryggdunkningar och gillamarkeringar kommer de fortsätta med sitt samhällsdestruktiva godhetsknarkande. Ditt jobb är att brutalt ta ned kulturmarxisterna på jorden genom att offentligt håna och förnedra dem för deras åsikter istället för att ge dem det beröm de suktar efter.

Kulturmarxister är inte logiskt tänkande människor utan bör snarare ses som känslostyrda djur och genom att orsaka dem svår känslomässig smärta kan du få dem att bryta sitt destruktiva tanke- och beteendemönster. I extrema fall kan även fysiska tillrättavisningar vara bra för de här människorna.

10. Seger är allt

Debatten är över antingen när kulturmarxisten erkänner att du har rätt eller när denne ligger på marken i fosterställning och gråter. Ditt mål är givetvis att rehabilitera kulturmarxisten, men alla kulturmarxister går tyvärr inte att rädda och vissa måste istället hånas och förnedras inför andra människor så att allmänheten kan dra lärdom om vad som händer när man förespråkar kulturmarxism. Det är faktiskt 2018 och kulturmarxism är ute.

Relaterade artiklar:
Så bemöter du främlingsfientlighet


  • Publicerad:
    2018-08-01 08:00