Invandrarminister Pierre Schori påstår gång på gång att invandringen till Sverige minskat och att reglerna för asyl hårdnat, vilket är en lögn. Förra året fick 37 400 personer permanent uppehållstillstånd i Sverige, den högsta siffran sedan kriget i Bosnien. 55 procent av dessa var anhöriga till de som redan kommit hit. Detta motsvarar ungefär ett genomsnitt för 1990 talet. Det finns alltså inga belägg för att invandrarverkets praxis har hårdnat, tvärtom.

Mona Sahlin m fl påstår att den höga arbetslösheten beror på att vi svenskar har för höga löner. Bara förra året gav vi uppehållstillstånd åt tiotusentals arbetslösa främlingar. Den svenska arbetslösheten har inte med löner att göra överhuvudtaget, utan är en följd av massimporten av främlingar, vilket Mona Sahlin antagligen är högst medveten om när hon samtidigt ljuger det svenska folket rakt upp i ansiktet.

Det är ett faktum att massinvandringen till Sverige har förstört den svenska ekonomin. Underhållet till dessa främlingar är den enskilt största bördan för svenska skattebetalare. Företagsekonomen Lars Johansson i Göteborg uppskattar kostnaderna till minst 100 miljarder kronor varje år. De samhällsekonomiska skadorna invandringen fört med sig är dock svåra att uppskatta. Den sociala förstörelsen blir dock alltmer uppenbar för var och en i vårt land.

Den nya diskrimineringslagen skall ge främlingar och homosexuella förtur framför svenska arbetare. Inte nog med det, nu arbetar dessa ”arbetarrepresentanter” även för att begränsa strejkrätten och sänka lönerna. Mona Sahlin m fl tänker tvinga de svenska löntagarna att acceptera nya lägre och invandraranpassade löner.
– Med så hög arbetslöshet och så många som står utanför arbetsmarknaden så måste vi se över lönebildningen säger Mona Sahlin. Om inte svenska löntagare vill acceptera lägre löner så finns det säkert många arbetslösa ”nya svenskar” som gör det. Eller som den ”svenske” professorn Radetsky sade:
– Hungriga vargar jagar bäst.

I George Orwells bok ”djurfarmen” hade hönorna väldigt kort minne, de mindes inte de styrande svinens tidigare politik och kunde därför inte jämföra den med svinens nya politiska grepp. Jag vill inte tro att vi svenskar är som hönorna i ”djurfarmen”. Jag hoppas att vi drar oss till minnes att det var Mona Sahlin, Pierre Schori m fl som under 80- och 90-talet skapade denna situation och nu utnyttjar den för sina egna syften. Vi som minns deras fagra ord om hur ”bra” massinvandringen var för svensk ekonomi och hur ”fint” samhället skulle bli, kan nu jämföra detta med den nuvarande retoriken där det slås fast att det inte är ”bra” och att vi måste tvingas till omfattande reformer för att det inte ska ”gå åt helvete”. Våra makthavare är förstås helt oskyldiga, det är ”rasismen” hos folket som bär skulden till att det inte blivit så ”bra”.

Personer som Mona Sahlin och Pierre Schori är Sveriges dödgrävare. Om vårt land skall leva måste dessa personer hejdas. De gömmer sig bakom en socialdemokratisk mask men är i själva verket fiender till den svenska arbetarklassen.


  • Publicerad:
    1999-03-18 00:00