Salemfonden sänder härmed en budkavle runt Svea Rike med budskapet om en nationell samling. För fjärde året i rad skall en samling i sorgens tecken ske men även med ett starkt hopp om att kunna skapa en konstruktiv kraft som påverkar samhället till en motståndskraft mot den destruktiva politik som förs av regeringen och bland andra kostat 17-åriga Daniel Wretström livet.

Denna dag tänder vi våra ljus och sänder en hälsning till Daniel samtidigt som vi enade höjer våra huvuden och blickar framåt mot en värld där svenskar inte öppet stämplas som villebråd av de styrande i vårt land.

Vi uppmanar härmed alla ansvarstagande medborgare att sluta upp enligt denna budkavel. Var och en som kan stödja önskan om ett positivt och säkert samhälle, oavsett politisk åsikt, är välkomna att delta. Respektera de regler som finns och även du ska erhålla respekt.

Datum: Lördagen den 6:e December
Klockan: 16.00
Plats: Rönninge pendeltågstation.

Ordningsregler:
• Bär vårdad klädsel
• Ingen alkohol får förekomma i tåget eller under efterföljande samling
• Ingen cigarrettrökning eller tal i mobiltelefon under tågets gång
• Tala ej under efterföljande samling när tal pågår, visa respekt för talaren
• Inga fanor eller banderoller
• Använd inte historiska eller kulturella symboler som förbjudits av staten. Inte på grund av svaghet mot ett svenskfientligt system utan för att undvika anmälningar mot enskilda individer.
• Ignorera provokationer från provokatörer som Gustav Fridolin, AFA med flera. Om däremot enskild person riskerar fysisk skada uppmanas samtliga stridbara män att utnyttja lagen om nödvärn och gemensamt säkra deltagarnas säkerhet.
• Tåget går i tystnad. Inga slagord eller sånger.

Detaljer runt tågets gång:
• Deltagare ställer upp sig 4 och 4 på funktionärers uppmaning (ej 3 och 3 som tidigare år).
• Facklor tänds när funktionärer uppmanar till tändning
• Tåget gör halt på funktionärers uppmaning vid mordplatsen. Väl på plats sköter funktionärer slussning till podium för nedläggelse av blommor samt tändning av ljus
• Vid halt hjälper funktionärer till med släckning av facklor i vatten samt samlar in alla släckta facklor. Gör ert för att hjälpa till i detta arbete, målet är att lämna platsen lika ren som när vi kom, oavsett tusentals besökare
• Var noga med att lyssna på funktionärers uppmaningar och följa dessa

Ta med egna facklor liksom eventuella blommor eller ljus till podiet vid mordplatsen. Klä er varmt.

Med vänliga hälsningar
Salemfonden

Mer information om den kommande manifestationen, samt om och kring mordet och om föregående Salemmanifestationer, finner du på Salemfondens informationssida för 2003.


  • Publicerad:
    2003-10-02 00:00