INRIKES. En sameby i Norrbotten har anmälts för misstänkt djurplågeri och brott mot djurskyddslagen efter att 59 renar hittats döda. 47 av dessa tros ha avlidit på grund av svält.

Det var förra året som en sameby i Norrbotten ansökte om skyddsjakt på tre kungsörnar. Orsaken till ansökan var att de tre örnarna ska ha dödat en stor mängd renar.

Sametinget ska då ha bett Länsstyrelsen att göra en fältundersökning men när Länsstyrelsen väl kom till platsen hittade de 59 döda renar. 47 av dessa obducerades på plats och det man fann var att alla renar dött av svält, förutom en som hade dödats av en kungsörn.

Fyra av de döda renarna skickades även till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Även den obduktionen ska ha visat att renarna dog av utmärgling.

Länsstyrelsen har nu beslutat att åtalsanmäla samebyns ordförande, i hans roll som företrädande för samebyn, för misstänkt djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.

I ett brev till Länsstyrelsens djurskyddsenhet har samebyns ordförande skrivit att man bedriver traditionell renskötsel där grunden är att renarna strövar fritt. De menar att det innebär att samebyn utsätts för hårt rovdjurstryck året om och att örnarna flyger, pressar och stressar renarna och att de därför inte får betesro.

Källa:
50 renar svalt ihjäl – sameby anmäld


  • Publicerad:
    2017-04-07 12:05