SVERIGE. Under gårdagen, på samernas nationaldag, lanserades partiet Samedemokraterna. I ett pressmeddelande skriver det nya partiet att invandringspolitiken skapar splittring i samhället och förstör samisk kultur.

sapmi-kartaSamedemokraterna skriver i sitt pressmeddelande att svenskar måste flytta ifrån Sápmi som är deras land. Sápmi/Sameland är det område som omfattar samernas historiska bosättningar vilket i Sverige utgörs av halva landet.

Enligt Samedemokraterna tillhör Sápmi samerna eftersom de var här först, ett populärt påstående som det dock inte finna några belägg för.

Parallellt med pressmeddelandet har Samedemokraterna fått en debattartikel publicerad i Östersunds-Posten (med flera tidningar) som är något längre. Flera av formuleringarna skulle med all sannolikhet utgöra ”hets mot folkgrupp” om ’svenskar’ hade bytts ut till exempelvis ’judar’.

Exempelvis anser Samedemokraterna att ”svenskarna suger ut vårt land” medan de båda texterna, särskilt debattartikeln, går ut på att de invandrande svenskarna är lågutbildade, kriminella och parasiterande till sin natur.

Hittills har Justitiekanslern inte inlett någon förundersökning om hets mot folkgrupp och ingen media eller Twitter-vänster har heller gapat om rasism.

Läs Samedemokraternas pressmeddelande nedan:

Idag på samernas nationaldag, den 6 februari, lanseras Samedemokraterna. Samedemokraternas viktigaste politiska krav är att begränsa svenskinflyttningen till Sápmi.

Det är dags för samerna att enas i ett parti som kräver ett självständigt Sápmi. Dagens inflyttningspolitik i Sápmi är oansvarig och ohållbar. Vi måste först ta hand om våra egna innan vi kan hjälpa andra.

Samedemokraterna motsätter sig den förda inflyttningspolitiken, vi menar att inflyttningen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår samiska identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Reglerna för anhöriginflyttning måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem.

Människor från hela världen har flyttat till Sápmi, den absolut största delen invandrare kommer ifrån Sverige. Idag finns det segregerade svenska enklaver i Sápmi som varken pratar vårt språk eller vill vara en del av den samiska kulturen. Den oansvariga inflyttningspolitiken skapar splittring i vårt samhälle. De inflyttade tar våra jobb och exploaterar vår natur. Svenskar är överrepresenterade i fängelserna i Sápmi, den absolut största majoriteten brott utförs av inflyttade Svenskar. En stor del av inflyttade svenskar är dessutom lågutbildade.

Kristendomen, som det flesta inflyttade bekänner sig till, har en mycket blodig historia. Vi samer är ett fredligt folk. Den religion som de inflyttade bygger sin värdegrund på har genom historien uppmanat till barbariskt våld och kvinnoförtryck. Dessa värderingar går tvärtemot vår kultur. Förkristningen av Sápmi är ett faktum. Vi samer är idag en minoritet i vårt eget land.

En konsekvens av den förda svenskinflyttningspolitiken är att fiskevatten och jaktmarker konfiskeras för icke renägande samer och på vissa håll bränns bostäder för att utplåna spåren av samerna. Andra övriga samerna, t ex fiskesamerna, är i stort sett en utdöd samisk kategori.

Sápmi behöver bli självständigt. Dagens inflyttningspolitik skapar splittring i samhället.  Vi behöver bli herrar i vårt eget hus. Vi kräver därför att de invandrare som tagit vårt land omedelbart måste återlämna det till de rättmätiga samiska ägarna, samt att omedelbart återvända till sina hemländer. Sápmi är inte Sverige. Sverige är inte Sápmi.

Gustav Tuolja och Peter Sevä
Láidesteadji (Vägvisare), Samedemokraterna

Samedemokraterna förkastar i sitt valmanifest det ”mångkulturella” samhället och skriver: ”Massinvandring och mångkultur är båda förödande för en stat med utbyggt välfärdssamhälle, men kan tillsammans skapa ännu värre problem som på sikt kan bli helt oöverstigliga.”

Källor:
Pressmeddelande: Oansvarig inflyttning måste få ett stopp
Debattartikel: Vi samer måste bli herrar i vårt eget hus


  • Publicerad:
    2015-02-07 17:00