INFORMATION. Sådant som rör Nordiska motståndsrörelsens politiska program samlas på en och samma sida.

Har du svårt att navigera i allt som sagts och gjorts rörande Nordiska motståndsrörelsens politiska program? Du har väl inte missat kategorin Vår politik till höger på denna sida.

Denna kategori innehöll tidigare enbart de nio punkterna i kortform samt information om hur man går tillväga för att ansluta sig till organisationen. Nu har denna kategori utökats med information om hur man läser programmet online eller köper det som fysisk skrift. Det som sagts om programmet, i form av recensioner och analyser, återfinns nu också på denna samlingssida.

Kompletterande politiska program (ex. sådant som ekonomiskt program), nyutgåvor av själva partiprogrammet, eventuella valmanifest etc. kommer att publiceras även på denna samlingssida.

Vill du berätta för andra om Nordiska motståndsrörelsens politik? Sprid då i första hand den länk som berättar om vår politik.

God fortsättning,

Nordiska motståndsrörelsen


  • Publicerad:
    2015-12-27 19:20