MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Vår finska systersida Vastarinta har sammanfattat aktiviståret 2017 i vårt östra grannland.

År 2017 var Nordiska motståndsrörelsens mest aktiva år någonsin i Finland, trots att polisen ihop med den politiska eliten försökte motarbeta vår radikala verksamhet ständigt med allt större iver. Bakom den blåvita fasaden inför Finlands 100-årsjubileum så var statsrådens, polisstyrelsens samt diskrimineringsombudsmannens egna agenda att försöka förstöra nationalsocialismen. Säkerhetspolisen konstaterade att Motståndsrörelsen vuxit med ungefär en fjärdedel, något som tydligt talar om finländarnas växande missnöje med makthavarnas försummelse av folkets intressen. Motståndsrörelsens exceptionellt organiserade och utbildade medlemsbas är den yttersta anledningen till ansträngningarna att förbjuda organisationen, och inte de av media tvångsmatade påståendena om organisationens ”våldsamhet” eller de anledningar om ”mot god sed” som åberopades i förbudsföreläggandet. Detta råkade polisen själva också erkänna.

LÄS MER: Skandalbeskedet: Motståndsrörelsen förbjuds i Finland

Myndigheterna har desperat försökt att undertrycka inte bara Motståndsrörelsens, utan även andra nationalistiska organisationers och alternativmediers verksamhet. Polisens verksamhet har varit som hade det hämtats direkt från den döda och begravda Sovjetunionen; exempelvis har de gjort ogrundade brottsanmälningar mot Motståndsrörelsen samt meddelat till våra aktivister att de registrerar alla personer som deltar i nationalistiska demonstrationer.

År 2017 åkte polisen fast för att ha ljugit om att de medvetet plågat en av våra aktivister på självständighetsdagen år 2016. Till myndigheternas ”förtjänster” under år 2017 hör bland annat att man med hjälp av tilltalande propaganda uppmuntrat barn att ange sina ”feltänkande” föräldrar, att man har krävt rätt att avlyssna invandringskritiska parodihemsidor i syfte att stänga dem samt att man anställt en politiskt grön kulturmarxist för att bevaka vad människor skriver på sociala medier. Allt detta har de bemödat sig om eftersom människor alltmer börjar tröttna på den rådande samhälleliga situationen samtidigt som det enklaste sättet att ge uttryck för sin frustration, utan att behöva göra någonting konkret som att ge sig ut på gator och torg, är att avreagera sig på sociala medier.

I enlighet med sina egna intressen och sin åskådning valde Polisstyrelsen till sin advokat Markku Fredman, den tidigare ordföranden för den av kommunister grundade ”rättspolitiska föreningen” Demla ry samt medgrundaren av flyktingrådgivningsföreningen Pakolaisneuvonta ry. Bakom förbudsföreläggandet ligger diskrimineringsombudsmannen och den mångkulturaktivistiska eldsjälen Robin Harms.

Marku Fredman företrädde Polisstyrelsen under skenrättegången mot Nordiska motståndsrörelsen i Finland.

I Jyväskylä hölls det rättegång om ”våldsamt upplopp” i samband med demonstrationen i Jyväskylä år 2015, men det hela föll på att det var uppenbart att det var vänsterextremisterna som hade kommit till staden för att provocera våra aktivister. Därtill konstaterade tingsrätten att aktivisterna inte vid något tillfälle fått en så kallad ”upploppsorder”. I Helsingfors behandlade man frågan om incidenten på stationstorget i Helsingfors, där aktivisten Jesse Torniainen friades från misstankarna om vållande till annans död efter narkomanen Jimi Karttunens dödsfall.

Trots medias egna domar så friades aktivisten Jesse Torniainen för vållande till annans död i tingsrätten.

I januari gjorde vår nätbutik Kadulle.com en enorm förnyelse och började sälja ur ett större sortiment, där det bland annat ingick varor som hade med sport, hälsa och vardag att göra, förutom det politiska materialet som fanns att köpa sedan tidigare. Förnyelsen togs mycket väl emot av människor och butiken växte under hela året, trots att den angreps från flera håll hela tiden. Massmedia, kulturetablissemanget och storföretagen satte press på företag som de misstänkte vara våra leverantörer, försökte stänga ner vår butiks hemsida samt hotade oss med rättegång. Kadulle.com fortsatte målmedvetet sin verksamhet utan att bry sig om våra politiska fienders översvallande vrede och försök att få vår butik nedstängd för gott.

Vad gäller gatuaktivismen så lanserades året med aktiviteten i Jyväskylä, som förflöt fridfullt. I början av året intog man även gatorna i Uleåborg och Tammerfors. I Tammerfors var dagens tema den politiserade polisen. Därtill anordnade Motståndsrörelsen en temavecka som tog upp folkmordet på de vita, vilket var ett svar på FN:s och Röda Korsets ”antirasistiska vecka”.

I samband med ”antirasistiska veckan” i Finland uppmärksammade Nordiska motståndsrörelsen folkmordet på vita med bland annat dockor. Foto: vastarinta.com.

I Björneborg anordnade man aktivism i juli i samband med Pori Jazz-festivalen samt Finlands svar på Almedalsveckan: Suomiareena. Där spred våra aktivister ett sunt budskap, höll i en banderoll och diskuterade samhälleliga och ideologiska frågor med politiska beslutsfattare, journalister, kulturarbetare och andra bland de tiotusentals evenemangsbesökare som fyllde Björneborgs gator.

I Jyväskylä anordnade man liknande aktivism under Neste Rally-evenemanget. I våras publiscerades också ett nytt nummer av Vastamedia-tidningen, vars tema bestod av frågor som hade med bland annat ekonomi, världspolitiken, yttrandefriheten samt invandringen att göra. Vastamedia fick gott om publicitet när våra aktivister delade ut tidningen utanför sannfinländarnas partimöte. I januari handlade våra rubriker om ”överlevaren” Nena Kafkas påhittade historier om koncentrationslägret i Flossenbürg, där det inte ens enligt massmedia ens fanns några så kallade gaskammare.


Motståndsrörelsen var på plats när Sannfinländarna valde ny partiledare.

På sommaren besökte Kansallinen Vastarinta Pridetåget i Helsingfors för att fotografera den, och bildbevisen vittnar om de mest sjuka perversioner som man även blandat in barn i. Aktivistgruppen i Helsingfors gick även till riksdagshuset i Helsingfors, där de krävde att politikerna tar ansvar för att ha möjliggjort det första terrordådet i Finland.

Barn i Helsingfors Pridetåg.Foto: vastarinta.com.

I oktober fick alla riksdagsledamöter sina egna exemplar av Nordiska motståndsrörelsens politiska program. Förutom i de städer som sedan tidigare varit kända med aktiva kampgrupper har Motståndsrörelsens budskap spridits också i Ylivieska, Hamina (Fredrikshamn), Mikkeli (S:t Michel), Hanko (Hangö), Muurame, Savonlinna (Nyslott), Uusikapunki (Nystad), Tornio (Torneå) och runtom i finska Lappland.

I Birkaland anordnades Framtidsdagarna i juni, som bestod av tal, idrott samt belöning av aktivister som gjort sig mest förtjänt av det. Motståndsrörelsens lokala grupper i Finland har också anordnat idrotts- och friluftsaktiviteter under årets gång. Man har hållit kroppen i form i bland annat Åbo, Lappeenranta (Villmanstrand), Nystad, Joutsjärvi, Kalanti (Kaland), Repovesi, Nuuksio (Noux), Björneborg, Jyväskylä, Helsingfors, Laukas och Helvetinjärvi. Förutom fysiska aktiviteter så har de lokala kampgrupperna anordnat kultur- och utbildningsmöten. Därtill har man anordnat aktiviteter i samband med minnesstunder för Horst Wessel, offren för de allierades bombningar av Dresden, Finlands krigshjältar, Adolf Hitler, samt för frihetskämparna Frans Hjalmar Nortamo, Simo Häyhä, Ernst Zündel, Gösta Hallberg-Cuula och Alfred Kordelin.

Martyren Horst Wessel var en av många forna hjältar som hyllade i Finland under 2017. Klicka för större bild.

Riimuradio publicerade första delen av Adolf Hitlers ”Min Kamp” som ljudbok. Vi publicerade förutom den nytryckta Vastamedia-tidningen även annat tryckt material, varav den mest populära var en ny version av ”Min kamp”.

Suomalaisapu, som hjälper ekonomiskt mindre lyckligt lottade finländare, har vuxit under år 2017 såväl vad gäller givare som tagare av hjälp. Frivilliga har delat ut bland annat barnkläder och spel, mat och gosedjur till hjälpbehövande. Förutom finländare så stödjer våra aktivister Europas alla folk, som för en kamp mot globalisterna. Därför har finländare deltagit i viktiga demonstrationer, aktivisttillställningar samt gatuaktivism i Sverige, bland annat under Almedalsveckan, i Göteborg samt i Falun.

Finska aktivister deltog på flertalet svenska aktiviteter, däribland demonstrationen i Göteborg den 30 september. Foto: läsarbild.

Året avslutades med de för alla öppna marscherna i Tammerfors och Helsingfors, som båda blev till starka ställningstaganden mot regeringens och polisens alltjämt ökande politisering.

Ingen förvånades av sabotageförsöken som massmedia och diverse aktörer på sociala medier ägnade sig åt, och dessa lyckades inte heller i sina försök; båda marscherna blev ordentliga framgångar vad gäller deltagare, organisering samt tal.

Demonstrationen som anordnades i slutet av oktober i Tammerfors hade parollen ”För yttrandefriheten!”, och marschen avslutades korrekt nog vid tingsrätten. Mellan 400 och 500 personer deltog i marschen. Den mest kraftfulla attacken som våra motståndare lyckades åstadkomma under den dagen bestod av att en transsexuell person försökte anfalla vår kameraman. I nästa demonstration i Helsingfors lät vänsterextremisterna bli att göra sig till åtlöje med dylika ”attacker”.


Nordfront TV:s livesändning från demonstrationen i Tammerfors.


Nordfront TV:s livesändning från demonstrationen i Helsingfors.

I självständighetsdagens frihetsmarsch deltog förutom Nordiska motståndsrörelsen också många andra nationalistiska organisationer. I den marschen deltog ungefär hundra människor fler än i demonstrationen i Tammerfors.

Trots att tingsrätten redan valt att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Finland så hindrade inte detta att de vackra Tyrrunefanorna vajade i centrala Helsingfors på Finlands hundrade självständighetsdag. Det borde alltså vara klart för var och en att dessa förbud inte är nog för att förgöra nationalsocialismen som värnar om folkets överlevnad; tvärtemot var nationalsocialismen starkare i slutet av år 2017 i Finland än vad den kanske någonsin tidigare har varit.


  • Publicerad:
    2018-01-23 20:14