Pär Öberg ringer upp kommissarie Hans-Petter Paulsen (kodnamn HP) på kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) angående den bild de anmält till JK föreställande Daniel Riazat.

Den anmälda bilden som ironiserar över Riazats egna berättelser.
OBS! bilden är ett montage!

Bakgrund
I efterspelet kring Motståndsrörelsens egna torgmöte och det antirasist-möte som ägde rum i Ludvika har polisen flera gånger gjort utspel i media. I Ludvika anmälde man sig själva för att man inte lyckats skydda antirasist-mötet tillräckligt bra. Kriminalunderrättelsetjänsten i Dalarna gick ut i radio och berättade att man skulle öka bevakningen av Svenska motståndsrörelsen. Slutligen anmäldes ett bildmontage av en kommissarie på KUT, Hans-Petter till justitiekanslern. I anmälan står det:
Bilden kan uppfattas som ett hot mot eller uppmaning till våld mot målsäganden.
Man behöver inte läsa många rader i Fredrik Vejdelands artikel för att förstå att bildmontaget är en ironisering över att Daniel Riazat överdrivit händelsen för att få uppmärksamhet. Egentligen behöver man bara läsa rubriken, LIPSILL, för att förstå vilken vinkling artikeln har.

Förhör ”for dummies”
Som ni kommer att märka är HP ganska stram i början av samtalet. Han vill absolut inte säga något om den anmälan han själv har lämnat in till JK. Vidare känner han inte alls till att KUT har tagit bilder på helt vanliga sociala arrangemang med Motståndsrörelsen och sedan sänt dem vidare till media. Däremot i slutet av samtalet vill han plötsligt ha information om hur Motståndsrörelsen kommer att agera i helgen när ”Daniel mot rasism” har ännu ett torgmöte, denna gång i deras hemstad Falun. Då får HP ett helt annat tonläge och uppenbarligen trodde han att jag då skulle hjälpa honom. Ingick inte förhörsteknik i HP:s utbildning?

Vad driver HP?
Till de av våra läsare som tycker att jag är dryg och litet smått otrevlig mot HP ska jag ursäkta mig med lite ytterligare bakgrundsinformation. HP är själv aktiv inom politiken, han sitter i Malungs kommunfullmäktige för Folkpartiet. Ett parti som öppet profilerar sig som ett pro-sionistiskt parti. Man skulle enkelt kunna uttrycka att dem i de allra flesta frågor tycker precis motsatt vad vi tycker. En av de mest tongivande personerna i Folkpartiet är supersionisten Birgitta Ohlsson. Ja då förstår ni själva. Vidare argumenterar HP öppet för mer övervakning av medborgarna. I en partidiskussion där man föreslog att brottsprovokation och dolda mikrofoner skulle tillåtas i högre utsträckning sa HP följande efteråt:
”–En del av de här förslagen är integritetskränkande, ja, de är det, men då skulle jag vilja ställa frågan hur integritetskränkande är det inte att bli mördad?”
HP är alltså en politisk motståndare som på sin arbetstid som underrättelsepolis gör vad han kan för att sätta käppar i hjulet för en organisation som Motståndsrörelsen. Om inte annat för att vinna politiska poäng till nästa kommunalval.

Nedan kan ni höra på en inspelning av samtalet:


  • Publicerad:
    2012-02-11 00:00