KÄRRTORP. Svea Hovrätt sänkte idag straffet för Joel Bjurströmer Almgren med ett år. Detta då de ansåg att tingsrätten var för hårda i sin dom.
joel-borta-3

Efter upploppet i Kärrtorp dömdes Joel Bjurströmer Almgren till sex år och sex månader för bland annat dråpförsök. Detta efter att han knivhuggit en av motdemonstranterna i ryggen.

Tingsrätten ansåg då att personen som blev knivhuggen inte hade någon som helst möjlighet att försvara sig, och att det därmed inte rådde någon nödvärnssituation för Bjurströmer Almgren.

Bjurströmer Almgren överklagade tingsrättens dom till Svea Hovrätt. Han ansåg att han handlade i nödvärn och försvarade en fredlig demonstration mot ”nazister”. Enligt en person som närvarade vid rättegången mot Bjurströmer Almgren ska han ha uttryckt sig följande om motdemonstranterna:

– Det här är inga vanliga människor, liksom. De är nazister.

Hovrätten valde att följa tingsrättens dom vad gäller dråpförsöket. Däremot anser de att påföljden tingsrätten dömde honom till var för hårt. Straffvärdet överensstämde inte med gärningen. Istället valde de att sänka straffet med ett år till fem år och sex månader. Hovrätten anser att Bjurströmer Almgren var likgiltlig till om hans angrepp kunde få en dödlig utgång.

Läser man följande utdrag ur domen ställer man sig mycket frågande till varför Svea Hovrätt valde att sänka straffet.

”Strax innan knivhuggen utdelades drog sig Joel Bjurströmer Almgren bakåt och lämnade ifrån sig sin flagga. Därefter gick han på nytt fram emot SMR-gruppen med kniven i beredskap i sin hand. Detta talar för att hans agerande inte var helt oöverlagt eller affektstyrt. En stund efter det att Joel Bjurströmer Almgren utdelade knivhuggen försökte han också på nytt angripa den blödande målsäganden N. N ( namnet) med åtminstone en flaggpinne.”

Källa:
Vänsterextremist får sänkt straff

Relaterade artiklar:
Joel Bjurströmer Almgren döms till över sex års fängelse
Åklagaren yrkar på sju års fängelse för Joel Bjurströmer Almgren
Rättegången mot Joel Bjurströmer Almgren började idag
Joel Bjurströmer Almgren åtalas för mordförsök!


  • Publicerad:
    2014-07-08 15:45