UTRIKES. Sannfinländarnas ungdomsförbund mister sitt statsbidrag efter att man varnat för befolkningsutbytet.

Sannfinländarnas ungdomsförbund Finsk ungdom mister nu sitt bidrag från det statliga Undervisnings- och kulturministeriet. Anledningen är att man via Twitter varnat för befolkningsutbytet och uppmanat väljare att rösta på Sannfinländarna.

Detta gjorde man genom att kopiera EU-propaganda inför valet, där man använde sig av en bild på en afrikansk familj ihop med en uppmaning om att rösta i valet för att besluta om hur Europas framtid ska se ut. Finsk ungdom skrev då istället ”rösta på Sannfinländarna för att inte Finlands framtid ska se ut så här”.

Genom att twittra ut det folkvänliga budskapet, även om Toni Jalonen som skrev inlägget omedelbart pudlade, har förbundet brutit mot ”ungdomslagen” som kräver att organisationer ska förespråka ”solidaritet, kulturell mångfald och internationalism” för att kunna få bidrag.

Att sprida ett nationalistiskt budskap syftar naturligtvis till att värna sin etniska grupp, något som enligt den finländska staten inte är tillåtet. Genom att göra detta har man gjort sig skyldiga till diskriminering. I och med beslutet måste förbundet betala tillbaka 57 000 euro som redan betalats ut. Totalt skulle man i år ha fått 115 000 euro i statligt bidrag.

Sannfinländarna har med anledning av beslutet gått till kraftigt angrepp mot det statliga ministeriet. Ville Tavio, gruppledare i riksdagen, skrädde inte med orden då han skrev att ”ett sådant förtryck mot Finlands största oppositionsparti är fullständigt förkastligt och går emot demokratin och rättsstaten”.

Enligt Finsk ungdoms ordförande Asseri Kinnunen kommer man inom kort besluta hur man ska gå vidare med saken.

Källa:
Varnade för folkutbyte – nu mister Sannfinländarnas ungdomsförbund statsbidraget


  • Publicerad:
    2019-06-21 14:35