SÄKERHET. Den svenska säkerhetspolisen har ständig övervakning på personer som misstänks vara terrorister och har begått grova brott i utlandet, men de kan inte utvisas eftersom deras säkerhet inte kan garanteras.

säpo

Under 2014 kom det runt 80 000 så kallade asylsökande till Sverige. Då och då upptäcker Migrationsverket att en del av de asylsökande i själva verket är terrorister som begått grova brott utomlands. Då kopplas säkerhetspolisen in som får övervaka personerna eftersom det föreligger en risk att de kan begå terrordåd i Sverige.

Under förra året upptäcktes 20 personer med kopplingar till terror-organisationer. Dessa personer kan dock inte utvisas eftersom de riskerar att dödas eller torteras i sina hemländer. De får istället temporära uppehållstillstånd i väntan på att de i en framtid ska kunna utvisas, under tiden får Säpo lägga sina resurser på att övervaka dem.

— Vi har ett ansvar att följa upp personen tills utvisningen kan verkställas, säger Fredrik Milder, pressekreterare hos Säkerhetspolisen.

Även de lokala polismyndigheterna arbetar med att övervaka de misstänkta terroristerna.

— Det innebär att en person som har ett avvisningsbeslut mot sig och det inte kan verkställas måste rapportera till en polisstation ett antal gånger i veckan för att säkerställa att de inte har flytt eller lämnat orten, uppger Milder.

Källa:
Säpo övervakar terrormisstänkta asylsökande


  • Publicerad:
    2015-01-27 19:25