INRIKES. Säpo kan inom kort obegränsat ta del av svenskarnas datatrafik. Detta om de förhandlingar som inletts med svenska telefonoperatörer går i lås.

Idag avslöjades det att Säpo under en längre tid legat i förhandling med de svenska telefonoperatörerna om att få tillgång till svenskarnas datatrafik. I nuläget får Säpo och andra brottsbekämpande myndigheter lägga in en manuell förfrågan hos operatörerna, som sedan plockar ut den aktuella informationen när det finns ett beslut om detta från en åklagare. I och med detta har de svenska operatörerna haft möjlighet att se till att inget missbruk kunnat förekomma genom att inte lämna ut mer än vad lagen tillåter Säpo att ta del av.

Syftet med dessa förhandlingar är att Säpo själva ska kunna plocka ut all den information de anser sig behöva genom att använda sig av ett nytt, automatiserat system. Säpo vill nu få tillgång till allt från svenskarnas telefon- och mejltrafik till hur deras surfvanor ser ut. Säpo har påbörjat en avveckling av sitt gamla system och inför nu det nya systemet, vilket redan har börjat testköras via det svenska företaget Maintrac.

Maintrac är ett företag som lagrar information från kommunala verksamheter och lokala företag. Men även hundratusentals hushåll runt om i landet som är kopplade till stadsnäten får sin historik lagrad.

Telefonoperatörerna ställer sig dock tveksamma till att det nya, helautomatiserade systemet skulle vara bra. Erik Hörnfeldt, presschef hos 3, säger att operatören anser att det befintliga systemet fungerar bra, då Säpo enbart kan begära ut information om kundernas datatrafik om det finns ett beslut från en åklagare. Vidare säger han till DN: ”Om Säpo nu automatiskt ska få ut uppgifter utan någon kostnad så kan det leda till missbruk.”

Medan 3 ställer sig högst tveksamma till det nya systemet så vägrar Tele2 att automatiskt, och utan kontroll, lämna ut sina kunders uppgifter. ”Vi på Tele2 har, från dag ett, varit väldigt tydliga med att det här fullständigt uteslutet för oss. Det har vi redogjort för i remissvar och möten med Säpo”, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, till TT.

Källor:
Säpo kan få direkttillgång till tele- och mejltrafik
Säpo kan få direkttillgång till din mejltrafik
”Vi har sagt nej till Säpo”


  • Publicerad:
    2013-11-19 16:00