INRIKES. Inför valet stärks samarbetet mellan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten, bland annat genom att Säpo har delat med sig av sitt åsiktsregister till polisregionerna.

Efter att impopuläre rikspolischefen Dan Eliasson avgick i slutet av januari valde regeringen att utse den tidigare Säpo-chefen Anders Thornberg till ny rikspolischef. Samtidigt belönades Region Västs polischef Klas Friberg för polisiära trakasserier gentemot oppositionella i Västsverige genom att befordras till ny Säpochef.

— Vi ska arbeta mer förebyggande och mer reaktivt, förklarade rikspolischef Thornberg i samband med att han tillträdde.

Samtidigt flyttades den avsatte Eliasson till den orwellianska och paranoida Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där han ska leda arbetet i att bekämpa oppositionella röster med systemtrogen lögnpropaganda. Som myndighetsboss med ansvar över MSB blir han i praktiken en socialdemokratisk propagandaminister.

Nu tycks omförflyttningen av personal mellan de två polisiära myndigheterna ha burit frukt. I ett gemensamt pressmeddelande som publicerades under fredagen skriver Säpo och Polisen att man har för avsikt att intensifiera samarbetet inför valrörelsen, med tanke på ”de politiska extremistmiljöerna”:

För att möta hotet och motverka brottsligheten, tillväxten och radikaliseringen inom de politiska extremistmiljöerna krävs därför nära samverkan mellan många samhällsaktörer. Detta gäller särskilt under valår, då antalet aktiviteter inom de politiska extremistmiljöerna historiskt sett ökar.

— Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har under de senaste åren utvecklat sin samverkan på ett betydande sätt. Det gäller även samverkan med andra samhällsaktörer. Det här är en strategi som visat sig vara effektiv och som ger resultat, kommenterar säkerhetspolischef Klas Friberg.

Som exempel tar man upp att Säpo inför årets val har delat med sig av ”regionala underrättelsebilder” till polisregionerna, med andra ord ett register över vilka personer som finns inom regionernas verksamhetsområde och som hyser åsikter som Säpo anser vara ”extrema”.

— Vi behöver fortsätta utveckla samarbetet, bland annat genom att skapa oss en bättre gemensam bild av hotet från den politiskt motiverade extremismen och ta fram en gemensam strategi för att möta hotet. Tillväxten i extremistmiljöerna oroar och alla goda krafter i samhället måste gemensamt arbeta för att bryta den, säger Klas Friberg.

Källa:
Samverkan mot politiskt motiverad brottslighet redovisas


  • Publicerad:
    2018-05-19 13:45