SÄPO. De senaste veckorna har säkerhetstjänsterna Must, FRA och Säpo presenterat sina årsrapporter – sist ut var idag Säpo, som varnar för ”en mer komplex hotbild än tidigare”.

Under ”coronakrisen” har alternativa medier beskrivit hur världens maktelit utnyttjar corona för att genomdriva sin agenda. Från maktens högborgar hävdas det istället – fast med en liknande retorik – att ”extremister” utnyttjar corona för att ”skapa instabilitet”.

Idag presenterade det Säpo, som utmålar ”högerextremister” (läs nationalister) tillsammans med ”främmande makt” (läs Ryssland) som de största hoten mot Sveriges säkerhet – sin årsrapport för 2020.

Det är samma Säpo som det gångna året bedrivit regelrätta trakasserier mot Nordiska motståndsrörelsen genom att systematiskt orosanmäla medlemmars barn till socialtjänsten.

dagens pressträff, då Säkerhetspolisens årsbok för 2020 lades fram, förklarade Säpochefen Klas Friberg att ”hotbilden mot Sverige är mer komplex än tidigare.

— Angreppen mot Sveriges säkerhet gör att våra demokratiska värden utmanas, tillade han och hävdade att ”den ökade tillväxten i extremistmiljöer” till stor del kan förklaras med ”en polarisering som spätts på av pandemin”.

”Extremister utnyttjar coronakrisen”
Friberg anser att ”extremister utnyttjar” den rådande coronakrisen för att komma åt medel och inflytande:

— Den våldsbejakande extremismen utnyttjar också möjligheten att söka och få offentliga medel, vilket stärker deras propagandaavsikt i Sverige.

Samtliga tre svenska säkerhetstjänster varnar i sina årsrapporter för ”ett ökat hot mot Sverige” i form av ”våldsbejakande extremism” och ”främmande makt”.

De tre är alltså Försvarets radioanstalt (FRA) – som avlyssnar, Säkerhetspolisen (Säpo) som utövar ”informatörsverksamhet”, Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) som genom Kontoret för särskild inhämtning (KSI) bedriver ”agentverksamhet” i hela världen.

Säpo betonar i sin rapport ännu starkare än vad som är fallet i de andra två, hoten mot samhället från ”främmande makt” och ”våldsbejakande extremism

Säkerhetstjänsternas ”treenighet”

I Must:s årsrapport finns ett fotografi som illustrerar likheten i de tre säkerhetstjänsternas analys av säkerhetsläget: Runt ett bord syns chefen för Must Lena Hallin, FRA-chefen Björn Lyrvall, och Säpochefen Klas Friberg sitta. ”Tillsammans höjer vi garden” lyder rubriken på sidan 40.

Nästa vecka ska de tre säkerhetsorganen genomgå en sluten utfrågning inför riksdagens försvars- och utrikesutskott. Där har alltså politikerna chansen att fråga om allt som omnämns – och det som inte är uttalat – i de tre rapporterna.


  • Publicerad:
    2021-03-18 21:22