INRIKES. Enligt Säpo är det största hotet mot Sverige att andra länder försöker påverka Sverige i en annan ideologisk inriktning.

Säpobossen Klas Friberg fruktar att Ryssland lyckas påverka Sverige i en mindre kulturmarxistisk riktning. Foto: Nordfront.

Sverige utmärker sig internationellt för sin hängivenhet till kulturmarxistiska dogmer såsom massinvandring, homolobbyism och feminism. Att andra länder försöker påverka Sverige att komma på bättre tankar ser nu Säkerhetspolisen som ett stort hot.

Enligt Säpo är inte mindre än ett 15-tal staters underrättelseofficerare – potentiella spioner – på plats i Sverige för det ändamålet.

— Hotbilden i dag är mer komplex än tidigare. Bland annat till följd av globaliseringen och digitaliseringen. Hoten handlar inte i första hand om en militärinvasion utan om att påverka Sverige på en mängd olika sett. Det vi ser nu är att ett antal länder kraftigt försöker påverka oppositionella i Sverige. Aktiviteter och angrepp mot företag har blivit systematiska, med omfattande ekonomiska förluster som följd. Och vi ser att länder aktivt försöker påverka politiska beslut som ska fattas i Sverige. Tillsammans utgör det här ett omfattande säkerhetshot och ett hot mot vår demokrati, sade Säpobossen Klas Friberg under helgens globalistiska ”folk och försvar”-konferens i Sälen.

— Det största hotet kommer från rysk underrättelseverksamhet, men även Kinas underrättelseverksamhet är allvarlig, fortsatte Säpobossen.

Ryssland har under många år kritiserat den kulturmarxistiska utvecklingen i Sverige, bland annat genom statliga medier såsom RT och Sputnik. Huruvida ”ryska spioner” lyckas sätta stopp för den svenska folkmordsregimens agenda återstår dock att se.

Samtidigt kräver moderatledaren Ulf Kristersson ett starkare försvar på samma konferens för att motverka den internationella påverkan som Säpo varnar för.

Källor:
Säpo: Omfattande underrättelsehot mot Sverige
Säpochefen: Ett hot mot vår demokrati


  • Publicerad:
    2020-01-13 08:00