USA Samfundet Satanistiska templet planerar att öppna en egen abortklinik i delstaten New Mexico som ska döpas efter en av högsta domstolens domares mamma. Där tänker man erbjuda ”rituella aborter” till kvinnor.

Ett satanistisk samfund vid namn Satanistiska templet (TST) har planer på att ge sig in i den amerikanska abortindustrin, skriver sajten Life Site News. TST är väldigt aktiva i den offentliga debatten i USA med vänsterliberala och antikristna ståndpunkter. Bland annat har man hävdat att abort är en ”ritual” i deras religion som därför måste skyddas av religionsfriheten.

Planen är nu att man ska öppna en egen abortklinik i delstaten New Mexico, där abort fortfarande är lagligt. Kliniken ska heta “The Samuel Alito’s Mom’s Satanic Abortion Clinic”, efter Samuel Alito som var en de domare i högsta domstolen som upphävde Roe v. Wade förra året och därmed möjliggjorde för delstater att själva bestämma sin abortklinik.

Enligt den satanistiska gruppen har man valt namnet för att påminna om att detta hade kunnat stoppas bara Samuel Alitos mor hade haft tillgång till abort.

Erin Helian, som är ansvarig för Satanistiska templets kampanjer, säger i en kommentar att organisationen är ”stolt över ett erbjuda reproduktiva alternativ för sina medlemmar” och att kliniken i New Mexico ”bara är början”.