SATIR. Satirgubben är inte bara en fena på att rita han är även en hobbyornitolog av rang

Uttrycket ”birdy nam-nam” härstammar från sextiotalskomedin Oh Vilket Party! (The Party) där Peter Sellers gör en rolltolkning som nog idag skulle klassas som både ”kränkande” och ”rasistisk”, åtminstone i fågelboet med så kallad åsiktsfrihet, Sverige, där det å ena sidan snart är kriminellt att tänka egna tankar men där den värdegrundlurade befolkningen å andra sidan ändå verkar sakna den förmågan och okritiskt sväljer det som ”svensk” media serverar.

Swallows betyder både svalor och sväljer på engelska (Svenska För Invandrare).

/Satirgubben


  • Publicerad:
    2019-07-02 18:00