POLITIK. Det kontroversiella vapenavtal som slöts med Saudiarabien av den S-ledda regeringen 2005 rivs nu upp av samma regering. Officiellt beror detta på ”brister inom mänskliga rättigheter.

Margot Wallström (S).

Margot Wallström (S).

Saudiavtalet är ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien som den socialdemokratiska regeringen slöt 2005, vilket förlängdes 2010 av alliansregeringen. Avtalets formella namn är ”samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete”. Regeringen har nyligen beslutat att riva upp avtalet vilket har lett till skarp kritik från arabförbundet.

I princip så ger avtalet länderna insyn i varandras militära verksamheter. Men avtalet handlar också om just handel och tillverkning. Den svenska näringslivseliten har varnat regeringen för att avbryta avtalet då det anses medföra konsekvenser för den svenska exporthandeln.

Orsaken bakom regerings beslut om ett avslutat samarbete sägs vara Saudiarabiens brister inom mänskliga rättigheter, något som uppenbarligen inte var ett problem när avtalet slöts 2005 eller förlängdes 2010. Anledningen till att det nu verkar ha blivit ett problem för den sittande regeringen sägs vara att Saudiarabien nyligen fått ett nytt kungahus som uppges vara mer konservativt.

Det har under en period funnits spänningar mellan Sverige och Saudiarabien efter uttalanden från utrikesminister Margot Wallström kring Saudiarabiens kvinno- och människosyn, något som irriterat den Saudiarabiska regimen. Senast i förra veckan så hindrades Margot Wallström att tala på en konferens i Kairo.

Arabvärlden är inte nöjd med Sveriges agerande och riktar skarp kritik mot utrikesministern Margot Wallström. Saudiarabien har även kallat hem sin diplomat från Sverige.

Samtidigt som beskedet om avtalets upphörande kom så gjorde de gemensamma utrikesministrarna för arabförbundet ett uttalande efter det inställda mötet i Kairo.

Utrikesministrarna uttrycker sitt fördömande och sin förvåning över att man gör sådana uttalanden, som inte stämmer överens med sanningen om att konungadömet Saudiarabiens författning är grundad på toleranta islamiska sharialagar, som säkerställer människans rättigheter och skyddar människors liv, ägodelar, ära och heder.

På Svenska UD försöker man tysta ner kritiken och Margot Wallströms pressekreterare Erik Boman kommenterar arabförbundets uttalande:

— Man ska inte överdriva betydelsen av det. Jag tycker att det bör tolkas som ett försök av Saudiarabien att rädda ansiktet, säger han.

Trots att hela arabförbundet står bakom Saudiarabien i frågan så verkar den svenska regering ta det med ro:

— Vår relation till Arabförbundet är fortfarande god. Vad det får för konsekvenser för vår relation till Saudiarabien är kanske lite tidigt att uttala sig om. Men det visar ju vilken stark position Saudiarabien har i Arabförbundet, både ekonomiskt och politiskt, säger Boman.

Erik Boman påpekar att Margot Wallström var inbjuden till Arabförbundets utrikesministermöte som hedersgäst.

Kort om studievalet

  • Avtalet måste skriftligen sägas upp innan den 15 maj i år i annat fall förlängs det ytterligare fem år.
  • Avtalet är omfattande och reglerar försvarsmateriel och logistisk, utbildning, forskning och utveckling, överföring av militärteknologi samt militär sjukvård.
  • Saudiaffären 2012 avslöjade att det inom ramen för avtalet fanns planer på att upprätta en saudisk anläggning för pansarvärnsrobotar. Dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors (M) tvingades avgå i samband med avslöjandet

Källor:
Saudiavtalet skrotas
Har du missat vad Saudiavtalet är för något? Kolla här!


  • Publicerad:
    2015-03-12 20:40