REPORTAGE. Alexander skriver här om Scandza forum som hölls i Köpenhamn tidigare denna månad.

Christoffer Dulny.

Lördagen den 15 september anordnades det återigen ett Scandza forum, den här gången i Köpenhamn efter att tidigare ha besökt flera av de andra nordiska länderna. Likt de flesta konferenser som på något sätt berör frågorna om ras och (((globalism))) krävdes det en del säkerhetsåtgärder. Ett krav för att få delta på dessa konferenser är till exempel att en annan pålitlig person går i god för dig.

Under konferensen deltog cirka 70 personer varav för en överväldigande majoritet detta var deras första konferens, men även en del gamla veteraner inom den nationella rörelsen var på plats. Evenemanget var väl planerat och iscensatt av arrangören Fróði Midjord och talen höll hög kvalité och berörde flera viktiga punkter såsom det svenska valet, rasliga intelligensskillnader och kost.

Med på talarlistan fanns Christoffer Dulny, Jared Taylor, Matthew Tait, Greg Johnsson och Helmut Nyborg.

Vissa av talen finns redan ute på Youtube och jag rekommenderar starkt Dulnys tal, speciellt för de som inte bor i Sverige eftersom att analysen och beskrivningen av Sveriges nuvarande politiska tillstånd var mycket god. Likaväl var Matt Taits tal också intressant då det berörde kost, vilket påverkar oss alla. Även Helmut Nyborgs föreläsning tillhörde de bättre då han fullständigt och mycket utförligt fastställde och redovisade de rasliga intelligensskillnaderna på ett djupare plan.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med kvällens talare där publiken fick ställa sina egna frågor.

Representanter från Nordiska motståndsrörelsens danska och svenska grenar fanns också på plats och flygblad delades ut till de besökande under en paus. Kontakter knöts och medlemsansökningar tillkom.

Summa summarum var det alltså en mycket uppskattad tillställning och absolut något jag rekommenderar andra kamrater att gå på i framtiden, både som social aktivitet men också för bildningens skull.

”…vänskapliga förbindelser, om de respekterar oss, är att föredra utan att man rubbar sin egen trofasthet mot nationalsocialismen”
Vera Oredsson i en kommentar till en artikel om Scandza forums konferens i Stockholm tidigare i år.

/Alexander

Hela tillställningen går just nu att se här:


  • Publicerad:
    2018-09-26 21:55