FOLKFÖRRÄDAERI. Pierre Schori (S) kräver i en debattartikel att afghaner i Sverige med tillfälligt verkställighetsstopp för utvisning omgående ges uppehållstillstånd.

Den förre FN-ambassadören och ministern Pierre Schori (S) med flera menar i Aftonbladet att de afghaner som vistas illegalt i Sverige men vars utvisning ålagts tillfälligt verkställighetsstopp – måste ges uppehållstillstånd.

Genom att göra så, argumenterar han, slår man två flugor i en smäll:

  • Dels får svenskarna chansen agera ”humanitärt” och ge afghanerna deras ”människorvärde och livslängtan åter”.
  • Dels kan svenskarna säkra efterlängtad och kvalificerad arbetskraft i stor numerär:

Det är dags att ge Sverige möjlighet att använda den eftertraktade arbetskraft som har utbildats här och samtidigt stå upp för humaniteten.

Den förre ministern hänvisar till en paragraf i Migrationslagstiftningen som hans parti var med om att genomdriva och som började gälla den 20 juli i år.

Enligt denna kan uppehållstillstånd under vissa omständigheter beviljas på grund av ”verkställighetshinder”.

Till ytterligare stöd för sitt krav ger den förre ministern fyra exempel på välutbildade, skötsamma och välanpassade afghanska ”vänner” (utan namn) vars närvaro i landets vi nu har chansen att säkra.

När det gäller Schoris retorik om ”eftertraktad arbetskraft” har frågan ställts om det är bland de 127 av 6120 så kallade ”gymnsieafghaner” vilka klarade sin utbildning – som ministern ska hämta den.

Schori kritiserar i artikeln vidare Talibanerna i Afghanistan för att de har en annan värdegrund än den han själv och hans parti omfattar.

Lösningen på denna avvikelse, nu när USA givit upp sitt försök att installera en regim med en godtagbar ideologi, menar Schori, är att de afghaner som inte trivs under talibanernas styre, flyttar till Sverige.

Schori nämner i artikeln ingenting om de brott som afghaner i Sverige utsätter svenskar för.