POLITIK. SD fortsätter att försöka undergräva Socialdemokraterna genom att koppla dem till nationalsocialism. I en ny tunnelbanekampanj sprider man budskapet att EU inte är första gången som S försöker hjälpa Tyskland att ”ta över Europa”.

SD:s nya tunnelbanekampanj riktar sig mot Socialdemokraterna. Foto: Facebook.

Det var under förra höstens valrörelse som Sverigedemokraterna valde att försöka ”naziststämpla” Socialdemokraterna genom att publicera kampanjfilmen ”Ett folk – ett parti”. Filmen visar hur den svenska socialdemokratin tog inspiration av det nationalsocialistiska Tredje riket när man byggde upp folkhemmet, något som SD vill mena var något negativt.

Den linjen fortsätter man att hålla även under EU-valskampanjen, bland annat med en ny tunnelbanekampanj riktad mot S. ”Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa”, lyder budskapet som kompletteras med den nordtyska förbundsfanan som även användes under Tredje rikets tidiga dagar.

Facebook skriver SD om kampanjen:

”DET ÄR INTE FÖRSTA GÅNGEN SOM SOSSARNA
HJÄLPER TYSKLAND ATT TA ÖVER EUROPA”

Att nazistämpla sina politiska motståndare är för Socialdemokraterna en vanlig kampanjmetod. Det spelar egentligen ingen roll om du är liberal, borgerlig, konservativ, eller något annat de inte gillar – för Socialdemokraterna är du ändå en potentiell nazist.

Detta trots att Socialdemokraterna är det parti i Sverige som i störst utsträckning hjälpte nazityskland under kriget. De lånade ut tågvagnar, försåg den tyska krigsmakten med stål, tillät tyska trupptransporter genom landet osv. Det var Socialdemokraterna som krävde att Hitlertyskland skulle stämpla ett ”J” i judiska pass i syfte att kunna avvisa judar vid gränsen. Den socialdemokratiska regeringen censurerade också svenska medier som försökte rapportera om nazisternas tortyr och koncentrationsläger.

Idag sjunger socialdemokrater fortfarande antisemitiska sånger på gator och torg. Återigen har socialdemokraterna antisemitiska strömningar inom sin rörelse och de försöker ännu en gång att censurera media. Socialdemokraterna hjälper återigen Europas stormakter, med Tyskland i spetsen, att bygga ett imperium.

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) är inte imponerade av SD:s kampanj, som man beskriver som ”historielös” och ”exploatering av Förintelsen i politiska syften”.


  • Publicerad:
    2019-05-14 11:00