INRIKES. Imorgon hålls en rättegång gällande misshandel mot SD-toppen Kent Ekeroth. Enligt partiets starke man Mattias Karlsson kommer utfallet att avgöra hans framtid inom Sverigedemokraterna.

Döms juden Kent Ekeroth för misshandel kan han komma att uteslutas ur Sverigedemokraterna.

Under morgondagen ställs den högprofilerade sverigedemokraten Kent Ekeroth inför rätta vid Stockholms tingsrätt. Efter ett bråk i kön till krogen Solidaritet i höstas riskerar han att dömas för ringa misshandel.

Ekeroth har sedan händelsen uppmärksammades tagit en ”time out” och bland annat lämnat sin sin plats i riksdagens justitieutskott – ett bud som kommer att kvarstå oavsett rättegångens utgång.

Nu meddelar dock Sverigedemokraterna via deras starke man Mattias Karlsson att Ekeroth kommer att tvingas lämna samtliga uppdrag inom partiet ifall han döms.

— Sverigedemokraternas principiella inställning är att om man döms för våldsbrott i nära tid kan man inte representera partiet på någon nivå. Det är en policy vi har. Man kan till exempel inte kandidera till lägre nivåer i kommunfullmäktige om man har dömts vill våldsbrott, förklarar Karlsson.

Huruvida Ekeroth kan komma att uteslutas ur partiet eller ej vill han dock inte uttala sig om, då han påstår att han inte har något att säga i frågan och istället hänvisar till partiets medlemsutskott. Karlsson har dock vid flertalet tillfällen pekats ut som personen som de facto avgör vem som får stanna och vem som får gå inom Sverigedemokraterna.

Enligt anonyma sverigedemokrater som låter sig användas som källor åt Aftonbladet är missnöjet med juden Ekeroth stort bland gräsrötterna.

— Vi ska inte sparka honom ur ur partiet, men han kan sitta i en källare någonstans och sortera gem, säger en källa.

— När man träffar medlemmarna ute i landet tycker de att han gått över gränsen. Att det helt enkelt inte går att skylla längre på att han blir provocerad, säger en annan källa.

Ekeroth har företrätt en starkt counterjihadistisk linje inom partiet och hans hårda retorik har länge uppfattats som ett problem i partiledningen, som istället velat föra fram SD som ett ”antirasistiskt mittenparti”. I ett e-mail från 2011 som läckt till media skrev partiets dåvarande presschef Martin Kinnunen till partiledningen:

”Säger inte att vi ska dumpa honom (för det kan vi heller inte samtidigt som jag också tycker att han är en av våra allra bästa ledamöter i riksdagen) men jag bedömer det som önskvärt om vi på något sätt arbetade för att hålla distans till honom från partiledningen sida”.

Exakt varför man inte kunde ”dumpa” Ekeroth 2011 är något oklart, men nu tycks tonen från partiledningen alltså vara betydligt hårdare.

Många borgerliga opinionsbildare har också hävdat att Ekeroth är det sista definitiva hindret för ett formellt samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna, vilket kan ses som ytterligare en förklaring till varför Ekeroths livlinor nu tycks ha börjat ta slut.

Källor:
Mattias Karlssons hårda ord om Ekeroth
SD:s partiledning ville ta avstånd från Ekeroth


  • Publicerad:
    2017-06-20 22:45