POLITIK. Sverigedemokraterna ska sluta driva frågan om att avskaffa dubbla medborgarskap. Partiet vill också ta bort formuleringar om människors ”nedärvda essens” ur sitt principprogram.

Sverigedemokraterna tycker nu att man ska kunna vara medborgare i både Sverige och ett annat land.

Inför Sverigedemokraternas landsdagar som kommer att hållas i Örebro om drygt två veckor signalerar nu partiet att man ytterligare väljer att anpassa sig till övriga partiers liberala politik.

En sådan förändring är att partiet nu ska sluta driva frågan om att ta bort möjligheten till dubbla medborgarskap.

Henrik Vinge, SD:s vice gruppledare och blivande vice partiordförande, säger att förändringarna ligger i tiden.

— Vi har sett att det är väldigt många människor som kommit till vårt land och som har bakgrund i andra länder, som har blivit en del av Sverige, men som har ett starkt känslomässigt band till sitt medborgarskap från det andra landet. Då tycker vi att då kan de behålla det, säger Vinge till SVT.

I det nuvarande principprogrammet står bland annat följande: ”Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska”. Denna åsikt slopas nu alltså helt i det nya principprogrammet.

Istället säger sig Sverigedemokraterna vilja uppvärdera det svenska medborgarskapet.

— Det ska bli svårare att få svenska medborgarskap. Man ska ha blivit en del av det svenska samhället, lärt sig svenska och respektera lagar och seder här i landet, säger Vinge.

Det är emellertid en kravskärpning som kritiker menar är en pappersprodukt, eftersom det blir svårt att definiera när man ”blivit en del av det svenska samhället” och i vilken utsträckning man förväntas följa ”svenska seder” för att få medborgarskap.

En annan liberalisering av det tidigare principprogrammet är att formuleringar om människans ”nedärvda essens” som förekommer i avsnittet Sverigedemokraterna och människan ska slopas helt i det nya programmet.

Verkställande utskottet skriver att begreppet är ”tolkningsmässigt problematiskt” och hänvisar till kritikernas ”vantolkning” att det skulle ha något med rasism att göra.

Som Nordfront tidigare har rapporterat om har Sverigedemokraterna ändrat åsikt i en rad frågor de senaste åren. Partiet har exempelvis slopat sina krav på återvandring och utträde ur EU, övergett motståndet mot homosexuella adoptioner och fri abort fram till vecka 18, samt slutat driva frågan om samvetsfrihet för barnmorskor.

Källa:
SD ändrar sig om dubbelt medborgarskap


  • Publicerad:
    2019-11-07 17:05