VALFUSK Underleverantörerna, som handhar partiets postutskick inför kommunvalet, uppges flytta valsedlar från kuvert till kuvert, så att adressaten erhåller en valsedel för en annan kommun än sin egen.

Nordfront har tidigare rapporterat om misstänkta fall av valfusk vid svenska val. Nu utreder Sverigedemokraterna en typ av valfusk som man beskriver i termer av ”systematiskt sabotage”.

SD har vid tidigare val erfarit att partiets valsedlar ofta inte funnits utlagda i vallokalen. Sedlar som man vet funnits utlagda tidigt på dagen, har tenderat att försvinna under valdagen. Partiet har därför i sitt postutskick till presumtiva väljare börjat att komplettera valpropaganda med valsedlar. Här har man stött på nya problem – i form av sabotage. Underleverantörerna som administrerar postutskicket har nämligen enligt SD till en början sporadiskt, men efter hand allt mer konsekvent, fyllt kuverten med valsedlar från andra kommuner än den som adressaten är bosatt i – vilket ska ha gjort åtskilliga röster på partiet ogiltiga.

— Sverigedemokraterna använder två underleverantörer som har ansvar för att packa kuverten med rätt valsedel. Eftersom felen varit så pass omfattande utreds detta just nu av partiet som ett aktivt sabotage, berättar SD:s ekonomichef Lena-Karin Lifvenhjelm i ett pressmeddelande, och hon tillägger:

— I tidigare val har enstaka felaktigheter påträffats i postutskicket, oftast på grund av den mänskliga faktorn. Men det står klart att detta års utskick innehåller felaktigheter på en systematisk nivå.

Postutskicket förklaras i pressmeddelandet vara ”den enskilt största utgiften för Sverigedemokraternas valbudget och en mycket viktig del av kampanjen, särskilt på kommunal nivå”.