INRIKES. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Thoralf Alfsson har skrivit på sin blogg att uteslutningar inom partiet enligt honom sker för lättvindigt och att detta sprider en oro bland partiets medlemmar. Sverigedemokraternas partistyrelse säger sig dock inte ha någon kännedom om detta.

Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson (SD) kritiserade nyligen sitt eget parti på sin blogg. Alfsson är kritisk mot hur allt fler medlemmar utesluts ur partiet och i ett blogginlägg skrev han följande om stämningen i Sverigedemokraterna:

Idag har det tyvärr infunnit sig en olustig känsla av osäkerhet över vad man får skriva eller göra utan att riskera att bli föremål för ett ärende hos medlemsutskottet om EXPO eller IRM slår på ”stora trumman”.

Alfsson anser att de första uteslutningarna ”statuerade exempel” men att partiet efter dessa uteslutningar borde ha blivit lite mer tillåtande. ”Med tanke på att vi driver tabubelagda politiska frågor kommer vi alltid i pk-medias ögon göra övertramp men det är inte pk-journalister som avgör detta utan vi och vårt parti”, fortsätter Alfsson.

Sverigedemokraternas pressekreterare Martin Kinnunen säger att partiets ledning inte märkt av någon oro bland medlemmarna och att de inte förstår Alfssons kritik. Han säger även att detta är något som bör tas upp internt inom partiet.

Källa:
Uteslutningar


  • Publicerad:
    2013-04-19 12:30