POLITIK. Sverigedemokraterna är det näst största partiet bland medlemmarna i fackförbundet LO. Detta bekymrar både LO och judinnan Margit Silberstein som menar att partiet växer eftersom medlemmarna är rädda för att bytas ut mot utländsk arbetskraft.

Sverigedemokraterna är sedan i våras det näst största partiet efter Socialdemokraterna bland LO-medlemmarna. Enligt en Sifo undersökning har var sjätte medlem, eller 16,8 procent, tänkt rösta på SD. Bland män i i åldrarna 18 till 49 år är stödet nästan 30 procent.

Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO, är bekymrad över att ett så högt antal medlemmar ställer sig bakom ett parti han menar inte omfamnar förbundets syn på alla människors lika värde och massinvandring. Han uppger vidare att LO nu kommer lägga i en högre växel för att säkerställa att Socialdemokraterna tar makten efter valet och varnar för att en röst på SD kan stjälpa det målet.

Enligt judinnan Margit Silberstein är den största anledningen till att många svenska arbetare röstar på Sverigedemokraterna den massiva invandringen som hon väljer att kalla arbetskraftsinvandring: ”Ute på byggarbetsplatserna är det en utbredd uppfattning att arbetare från andra länder kommer till Sverige och tar jobben från ’svenskarna’.”

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson som är professor i statsvetenskap beror svenskens rädsla för att bli av med jobbet på en låg utbildningsnivå. Han menar fortsättningsvis att personer som har en normal syn på könsroller och familjekonstellationer ligger i riskzonen för att rösta på SD: ”De som säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna tilltalas av partiets syn på könsroller, familjen, inställningen till homosexuella, synen på jämställdhet.”

Enligt Oscarsson är invånarna i Sveriges större städer, som han väljer att kalla eliten, ”avsevärt mer toleranta, gröna, jämställda, kosmopolitiska och moralliberala än Sverigedemokraternas typiska väljare”.

Fackförbundet LO har även tidigare valt att bekämpa och kritisera medlemmar sympatiska till Sverigedemokraterna. Bland annat har det LO-anslutna Svenska Transportarbetareförbundet uteslutit flera medlemmar på grund av deras politiska åsikter, samt att man har samarbetat med åsiktsregistrerarna Expo för att utbilda åsiktspoliser på arbetsplatserna.

Se nyhetsinslag HÄR.

Källa:
Var sjätte LO-medlem vill rösta på SD


  • Publicerad:
    2013-11-19 18:30