INRIKES. Sverigedemokraterna tillsätter en arbetsgrupp för yttrandefrihet på nätet.

Friheten på internet är idag hotad. Enskilda aktörer dominerar marknaden och har en enorm påverkan när det kommer till åsiktsbildning och debatt. Vi har även sett länder där regeringar stryper internettillgången för medborgare och opposition. Under de kommande åren kommer frågan att ställas på sin spets både internationellt och i Sverige.

Så skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande där partiet går ut med att en arbetsgrupp för yttrandefrihet på nätet ska bildas. Sverigedemokraterna har på senare tid börjat bli mer intresserade av frågan, efter att avplattformeringar och bankavstängningar på ett åsiktsmässigt plan krupit allt närmare partiets egna position.

— Vi anser att yttrandefrihet är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vi kommer arbeta för att samla en bred koalition som är villig att stå upp för yttrandefrihet på internet, säger Matheus Enholm, SD:s gruppledare i konstitutionsutskottet.

Tidigare har det låtit annorlunda från partiet. Bland annat har partiledaren Jimmie Åkesson deltagit i förbudshetsen mot Nordiska motståndsrörelsen, och år 2018 motionerade Markus Wiechel och Jennie Åfeldt om ett organisationsförbud:

Den här typen av grupperingar har länge funnits i vårt land och de har kunnat växa sig starka då lagstiftningen inte varit tillräcklig. Vi har sett hur vänsterextrema, islamistiska och rasistiska eller rent av nazistiska element vuxit sig starka trots ett stort motstånd från allmänheten, då de kunnat bedriva sin terror under yttrandefrihetens täckmantel.

Exakt hur yttrandefrihetslagstiftningen har hindrat att terrorister lagförs är oklart. Märkligt nog anses yttrandefrihet inte utgöra en ”täckmantel för terrorism” när det är åsikter närliggande Sverigedemokraternas som ska yttras.


  • Publicerad:
    2021-02-03 23:35