SVERIGEDEMOKRATERNA SD:s Youtube-kanal Riks är enligt uppgifter till Aftonbladet mycket kostsamt för partiet och går dåligt ekonomiskt. Kanalens ansvariga utgivare bekräftar att det just nu pågår diskussioner inom partiet angående försäljning av kanalen.

Enligt Aftonbladet funderar SD på att sälja Youtube-kanalen ”Riks”. Kanalen är enligt uppgifter mycket kostsam för partiet och det ska inom kort tas ett beslut om att göra sig av med den.

Riks ansvariga utgivare Dick Erixon bekräftar att det pågår diskussioner inom SD angående vad som sak göras med kanalen, men ännu är det ingenting som är formellt beslutat. Han vill inte berätta ifall de har någon framtida eventuell ägare. Erixon ser dock att det skulle finnas fördelar med att kanalen säljs.

— Det är bra att vara sin egen avsändare, det förekommer hela tiden diskussioner om att man går någon annans ärenden. Därför är det bra med tydliga organisationer där man vet vad som gäller, säger han.

I den senaste årsredovisningen från 2022 kan man se att SD gick in med 450 000 kronor till Riks. Erixon säger att det upplägget inte kommer att finnas kvar i framtiden.

Riks ägs idag av Sverigedemokraternas bolag Samtid och Framtid AB. Enligt Aftonbladets uppgifter har kanalen haft det turbulent under en längre tid. Flera personer har valt att lämna projektet. Enligt en källa har även tittarsiffrorna minskat mycket sedan Rebecka Fallenkvist slutade. Dick Erixon menar dock att det inte är anledningen till att det går så dåligt ekonomiskt.

— Vi har fortsatt att öka även efter valet, så det är inte brist i det redaktionella arbetet som ligger bakom. Det är rent affärsmässigt, säger han.

Enligt Aftonbladet ska beslutet angående Riks tas under nästkommande vecka.