POLITIK. I en intervju med TT menar Jimmie Åkesson att SD är beredda att fälla regeringen och stödja Moderaterna. För att kunna samarbeta med de borgerliga partierna är SD också redo att satsa pengar på integration, trots att partiet i sina egna budgetförslag brukar ta pengar från integrationsbudgeten för att bekosta samhällsnyttiga investeringar på andra områden.

jimmeakesson

TT har intervjuat Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson som fortsätter sin flört med de borgerliga partierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet.

— Vi kan se till så att vi fäller regeringen. Men vill man sedan ha vårt stöd under sin tid vid regeringsmakten måste man vara beredd att förhandla med oss. Alliansen kan inte räkna med något ovillkorligt stöd, säger Åkesson i intervjun.

Enligt TT har SD nu också börjat vända och gå emot sina egna tidigare utspel i ett desperat försök att bli en accepterad samarbetspartner för den svenska borgerligheten. TT skriver:

I höstas hävdade SD att möjligheterna att få till stånd en ändring av invandringspolitiken i riksdagen var uttömda. I det undantagstillstånd och risk för nationens undergång som enligt SD då rådde, var det enda rätta att rikta in sig på kampanj utanför huset, med alla till buds stående medel. Men sedan dess har regeringen och de borgerliga stramat åt migrationspolitiken […]

I SD:s budgetmotion i höstas hade partiet en finansiering för sin politik på 59 miljarder och mer än hälften av det var stora neddragningar på invandring och integration. Integrationspolitiken skulle slopas.

Nu säger Åkesson att integrationspolitiken blir ”extra viktig” framöver och att partiet är berett att förhandla även om stora integrationssatsningar.

Åkesson menar dock i TT-intervjun att de borgerliga partiernas önskan om riktad lönedumpning och instegsjobb för invandrare är en tidigare beprövad politik som visat sig ineffektiv. Istället verkar Åkesson vilja se generella skattelättnader, vilket säkert tilltalar de borgerliga partierna och är ytterligare ett tecken på SD:s ekonomiska högervridning.

— Vi är inte beredda att anamma deras integrationspolitik, vi har vår och man kanske kan mötas någonstans på halva vägen, säger Åkesson till TT.

Enligt TT beror denna kompromissvillighet från SD:s sida på att partiets stöd i opinionsundersökningar har nått sin topp och inte verkar växa mer. SVD-skribenten Göran Eriksson skriver att SD:s ändrade förhållning till integrationspolitik är ett försök att integrera SD i det svenska politiska etablissemanget:

Att partiet nu säger sig vilja satsa på integrationspolitik är en sorts anpassning av SD-politiken till de övriga partierna. Det finns mängder av asylsökande och flyktingar i Sverige, och det har varit en återkommande kritik från de andra partierna att SD inte har någon politik för att de ska komma in i det svenska samhället.

Flera andra partier lade under hösten sin migrationspolitik närmare SD:s, och nu lägger SD:s alltså sin integrationslinje närmare de andras. Det senare syftar också till att integrera Sverigedemokraterna politiskt – och därmed öka samarbetstrycket på Moderatledningen.

Reträtter och avståndstaganden
En annan punkt SD verkar retirera på är frågan om uppehållstillstånd som delats ut på falska grunder ska kunna dras tillbaka.

— Min personliga uppfattning, som jag tänker ta med partiet, är att man bör titta på möjligheten att människor som fått stanna på felaktiga grunder faktiskt måste återvända till sina hemländer. […] De är inte flyktingar i ordets rätta bemärkelse. […] Jag tycker att de som får uppehållstillstånd nu, deras fall måste kunna omprövas, sa SD:s partisekreterare Richard Jomshof i en intervju med Sydsvenskan i höstas.

Jomshof fick då stöd av Åkesson som sa att det ”är absolut ingen orimlig tanke”. Nu skriver dock TT att Åkesson menar att han tror att det inte går och att det skulle vara ”juridiskt komplicerat” men att han ändå vill se en utredning om det och att det inte hade varit moraliskt fel att utvisa folk som fått uppehållstillstånd på falska grunder.

I slutet av TT-intervjun tar Åkesson också avstånd från Folkets demonstration:

— Det var naivt och onödigt, säger han om arrangemanget när TT påpekar att människor vars åsikter den svenska borgerligheten inte uppskattar deltog i demonstrationen som arrangerades av personer med kopplingar till SD.

Källa:
SD:s tvärvändning – redo satsa på integrationen


  • Publicerad:
    2016-02-12 15:20